PFAs konkurrencefordel kan fordufte

Pensionskæmpen PFAs solide fremgang kan blive bremset, hvis selskabets tvinges til ikke at bruge kundekapitalen til at give rabat til nye kunder, mener aktuar. PFA siger, at en stærk forretningsmodel har været afgørende for selskabets fremgang.

PFA har gennem de senere år for alvor erobret nye kunder blandt de store virksomhederne og har i dag en markedsandel på omkring 50 pct. Foto: Torben Christensen
Læs mere
Fold sammen
Nye og mere hårde tider kan vente for landets største pensionsselskab i form af PFA. Selskabet har gennem de senere år for alvor erobret nye kunder blandt de store virksomhederne og har i dag en markedsandel på omkring 50 pct.

Blandt andet har PFA ifølge selskabet selv erobret kunder fra Danica Pension for to mia. kr. de seneste 15 måneder. Men forsikringsmæglere tvivler på, at den solide fremgang kan fortsætte, hvis PFA bliver tvunget af myndighederne til at rette ind og ikke længere kan bruge opsparet kundekapital til at sænke priserne for nye kunder. Det fremhæver både aktuar- og konsulentvirksomheden Invensure samt pensionsrådgiverfirmaet AFPR.

Finanstilsynet gav her i sommeren PFA et påbud, der sagde, at kundekapitalen tilhører kunderne, og at den ikke må medregnes, når PFA skal give et tilbud til en ny eller eksisterende kunde. Blandt pensionsselskaberne er det kun PFA, der arbejder med kundekapital, og selskabets fremgangsmåde er af flere blevet udråbt som årsagen til, at PFA har en solid vækst.

»Hvis PFA ikke længere må anvende kundekapitalen, må man antage, at den meget voldsomme konkurrencefordel, selskabet har haft, vil blive en anelse mindre. PFA har i de sidste år vundet ni ud af ti pensionsordninger, der er blevet sendt i udbud af de store virksomheder. Det har givet dem en høj vækst,« siger adm. direktør og stifter af Invensure, Søren Andersen og tilføjer:

»Uden kundekapitalen vil PFA måske kun vinde omkring halvdelen af udbuddene, hvilket nogenlunde svarer til den markedsandel, de har i dag. PFA vil som selskab samlet set ikke blive dyrere, men de tilbud, de kan give nye kunder, vil blive dyrere,« siger Søren Andersen.

Overskud skal udloddes

PFA kom i sidste uge med regnskab for tredje kvartal, og det viste pæne resultater. Selskabets indbetalinger kom i årets første ni måneder op på 19,4 mia. kr. Det er 14 pct. mere end året før. Og indbetalingerne ligger allerede nu en mia. kr. over det samlede resultat for hele 2011.

Koncerndirektør i PFA Lars Ellehave-Andersen vil ikke kommentere på påbuddet fra Finanstilsynet, da selskabet har anket afgørelsen og i øjeblikket har en dialog med Finanstilsynet om den.

»Vi har kontinuert 11 år i træk leveret gode afkast til vores kunder. Vi har en stærk forretningsmodel, og vores værdiskabelse går til kunderne og derved til medarbejderne i de virksomheder, der har pensionsordninger hos os. Det kan enten ske ved at bruge kundekapitalen eller ved at levere et højere afkast,« siger Lars Ellehave-Andersen, der ikke mener, at det er prisen, som er afgørende for PFAs succes.

»Man skal passe på med ikke bare at blive fokuseret på nysalg. Vi har fokus på de eksisterende kunder, og de har tiltro til os. Det er meget vigtigt, at vi har fået lavet nogle gode ordninger til store virksomheder som eksempelvis Novo Nordisk og Carlsberg. Oveni i det kommer, at det er lykkedes at tiltrække en række nye kunder,« siger Lars Ellehave-Andersen.

Myndighederne skal gribe ind

Den erfarne pensionsekspert og direktør i pensionsrådgiverfirmaet AFPR, Jørgen Svendsen, er dog også kritisk over for blandt andre PFA.

Han mener generelt, at nogle pensionsselskabers konkurrencefordel er så stor på grund af kundernes opsparede midler, at myndighederne bør se på sagen for at sikre, at de øvrige kommercielle pensionsselskaber også kan overleve i fremtiden.

»Det vil være godt for konkurrencesituationen i markedet. For det skal ikke ende med, at visse selskaber får alle kunderne, så de kan sidde og blive dovne og fede. Der skal være nogle kommercielle aktører tilbage til at sætte gang i konkurrencen.«

Det svarer Ifølge Jørgen Svendsen til, at PFA, AP Pension og for den sags skyld pensionskasserne får frigjort kollektive midler og står med kurs 105, mens konkurrenterne står med kurs 100 i konkurrencesituationen, når kunderne vælger traditionelt og går i markedsrente.

»Det ville være godt, hvis de selskaber ville nøjes med at udbetale den femmer til de kunder, der har sparet den op.«

Det er ifølge Jørgen Svendsen uholdbart, hvis de penge ikke bliver tøjlet til de kunder, der har sparet pengene op:

»Vi mener, at den måde, som Danica og PFA gør det på for såvidt angår bonuskassen og markedsværdikassen, er i orden. De udlodder til kunderne – ud fra de penge, som de har smidt ned i kasserne. Men myndighederne bør også sikre at PFA, AP Pension og pensionskasserne gør det samme med den tredje kollektive kasse, herunder den frigjort solvenskasse til de kunder, der har optjent dem i det øjeblik, de skifter til markedsrente.«

Danica Pension vil ikke kommentere specifikt på, om de har mistet kunder til PFA for et milliardbeløb. Selskabet fremhæver, at det siden begyndelsen af 2011 netto har fået 7.500 nye kunder fra andre pensionsselskaber og banker.