PFA taber sag mod Finanstilsynet

Det er nu slået fast, at en særlig pengekasse i pensionsselskabet PFA, Kundekapital, ikke må bruges til at uddele millionrabatter til nogle kunder.

Foto: Torben Christensen. Pensionsselskabet PFA
Læs mere
Fold sammen

PFA må ikke bruge sin særlige pengekasse, Kundekapital, til at give rabat til udvalgte kunder. Det slår Erhvervsankenævnet fast, efter Finanstilsynet havde uddelt påbuddet mod PFA Pension i juni 2013. Det skete, efter PFA året før ifølge Finanstilsynets oplysninger havde brugt 324 millioner kroner til at uddele rabatter til udvalgte eksisterende kunder samt nye kunder.

Det var ikke rimeligt, afgjorde Finanstilsynet, som forbød PFA at bruge kollektive særlige bonushensættelser, som Kundekapital formelt hedder, til dækning af kommercielle rabatter til nye og eksisterende kunder. Men PFA ankede afgørelsen.

»Vi har nu fået ankenævnets vurdering af sagen og det grundlag, som påbuddet blev truffet på. Vi tager afgørelsen til efterretning,« siger konstitueret adm. direktør i PFA Jon Johnsen ifølge en pressemeddelelse.

Ifølge PFA får afgørelsen ikke betydning for pensionsselskabets forretning og kunder.

»Afgørelsen har primært regnskabsmæssig betydning for PFA og handler om, hvilke basiskapitalelementer, der kan tages i brug, når PFA fastsætter en pris på en pensionsordning. PFA har i regnskabet for 2013 allerede efterlevet påbuddet,« skriver PFA i en pressemeddelelse.

Helt så let tog PFA ikke påbuddet, da det blev udstedt:

»Det er vores opfattelse, at Finanstilsynet er gået for langt i dets indblanding i en privat virksomheds dispositioner. Dette er en principiel sag, som efter PFA’s opfattelse vil få vidtrækkende konsekvenser, hvis Finanstilsynets afgørelse står til troende,« skrev PFAs bestyrelsesformand Svend Askær, da påbuddet var faldet.

Dengang mente PFA, at Finanstilsynets afgørelse var baseret på »fejlagtige oplysninger.«

Berlingske Business har over de seneste uger sat fokus på, at PFA har brugt en del af Kundekapital til et give nye kunder et unormalt stort afkast. Det er en forretningsmodel, som flere i pensionsbranchen sætter spørgsmål ved rimeligheden i.

Finanstilsynet har endnu ikke forholdt sig til brugen af Kundekapital til at garantere unormalt store afkast. Men tilsynet lovede efter en inspektion sidste år at holde øje med brugen af Kundekapital til rabatter.

»Det er Finanstilsynets vurdering, at PFA Pension ved at finansiere rabatter til udvalgte kunder ved brug af midler hidrørende fra kollektive særlige bonushensættelser handler i strid med kravet om rimelighed. Finanstilsynet vil i fremtiden have fokus på PFA Pensions anvendelse af kollektive særlige bonushensættelser,« hedder det i redegørelsen efter inspektionen.