PFA-formand udløser ny milliard-pengeregn over kunder

Alle kunder skal stilles lige, lover PFA-formand Svend Askær. Det indebærer, at alle PFA-kunder med Kundekapital nu er garanteret et fast, højt afkast helt frem til 2019. Det er en ny gave til PFAs kunder.

PFAs formand, Svend Askær, lovede søndag, at alle pensionskunder stilles lige. Men hvem betaler regningen for disse garantier?
Læs mere
Fold sammen

Nu sender landets største pensionsselskab en ny og endnu større milliardgave til alle kunder med den såkaldte Kundekapital. De blev således søndag eftermiddag garanteret et fast højt afkast frem til 2019. Det er konsekvensen af en meddelelse, som PFA-formand Svend Askær sendte ud kl. 15 søndag. Kundekapital er en særlig ansvarlig kapital, som PFA-kunder sætter fem pct. af deres pensionsfomue i, men pengene kan sidestilles med en slags aktier, som altså kan tabes igen, hvis PFA får økonomiske problemer.

Meddelelsen fra PFAs bestyrelse er en reaktion på Berlingske Business’ afsløring af en særligt fordelagtig PFA-kundeaftale, hvori en virksomheds medarbejdere som PFA-kunder blev lovet en årlig forrentning på Kundekapital på 20 pct. frem til august 2017 og mindst ti pct. i afkast frem til 2019. Den situation har givet bekymring hos PFAs største kunde, HK/Privat, som er bange for, at nogle andre af PFAs kunder har fået bedre vilkår og højere afkast. For HK/Privats medlemmer har altså ikke fået del i disse afkastgarantier. Og det er det, som PFA-formanden reagerer på.

»Men der er ingen grund til bekymring. At enkelte kontrakter af forskellige årsager tidsmæssigt rækker ud over bestyrelsens nuværende tilsagnsperiode ændrer ikke på, at alle PFAs kunder er lovet præcis den samme forrentning af den individuelle Kundekapital. Og det løfte vil selvfølgelig blive overholdt,« siger Svend Askær.Denne melding skal ifølge Berlingske Business’ oplysninger tolkes, som om alle kunder vil få det høje garanterede afkast til frem til 2019. Og det er en kæmpe sum penge, som PFA-formanden dermed stiller de hundredtusinder af danskere med pensionsopsparinger med Kundekapital i udsigt. For alene en garanti på 20 pct. i afkast på Kundekapital i 2014, 2015 og 2016 svarer til fem mia. kroner, som PFA giver fra sin 16 mia. kroner store opsparede formue (Kollektiv Kundekapital). Nu udvides denne afkastgaranti altså til at gælde helt frem til 2019, hvis PFA altså har tænkt sig at overholde de aftaler, som er indgået med konkrete kunder, og det lover formanden nu.

»Siden ordningen med Kundekapital blev etableret i PFA, har alle kunder fået præcis den samme forrentning af deres individuelle Kundekapital. Sådan vil det også være i fremtiden, fordi det netop er det bærende princip i ordningen,« siger Svend Askær i meddelelsen.

Afkastet på mellem ti og 20 pct. er langt højere end det, som PFA forventes at kunne få i investeringsafkast i det lavrentemiljø, som vi er i nu.
Derfor er det gamle kunders penge, som PFA har sparet sammen frem til 2001, som sendes til PFAs kunder – og formuen bruges altså til at lokke nye kunder til. Men det er langtfra alle, som er positivt indstillet over for den praksis.

Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, er ligesom HK/Handels formand Per Tønnesen i lørdagsavisen kritisk over for denne praksis:

»Jeg synes umiddelbart, at det virker underligt, at man bruger Kundekapital, som eksisterende kunder har sparet op, til at yde nogle høje garantier, som man giver til nye kunder. Som eksisterende kunder kan man spørge, hvad får jeg ud af det?« siger han.

Morten Bruun Pedersen kan ikke vurdere, om PFAs praksis er i strid med lovgivningen. Men han tror ikke, at forøgede stordriftsfordele kan dæmme op for de millioner i særlige afkastgarantier, som PFA bruger på at hverve nye kunder med.

»Det eneste, som kunderne kan få ud af det, er stordriftsfordele, men jeg har svært ved at se, at det kan komme alle til gode på det her område,« siger han.

Netop Finanstilsynet har givet PFA et påbud mod at bruge de eksisterende kunders penge til at lokke nye kunder til med. Den sag er endnu ikke afgjort.
Seniorrådgiver og finansekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet er skeptisk overfor, om PFA må bruge den eksisterende formue til at love store milliongarantier til nye kunder.

»Jeg kan ikke afgøre, om bestående pensionsister og opsparerne har et krav på den Kundekapital, som ikke er allokeret til dem, men som almindeligt princip må det ikke gå ud over eksisterende kunder, at der kommer nye kunder til. Men jeg er ikke overbevist om at de her 16 mia. kroner tilhører de eksisterende kunder,« siger han.Men det må vel være et svært juridisk spørgsmål?

»Ja, det er derfor, at der er modstridende holdninger til det her, men der er ikke tvivl om, at de penge, der er sparet op, stammer fra de kunder, der er i forvejen. Derfor har PFAs kunder en noget nært berettiget forventning om, at det må være sådan,« siger Lars Krull, der modsat Forbrugerrådet mener, at PFAs praksis med at lokke nye kunder med gamle kunders formue kan forsvares med stordriftsfordele: »Alt andet lige vil jeg tro, at det er en fordel for PFAs øvrige kunder, der er jo store stordriftsfordele.«