PFA-direktør: Dansk pensionssektor meget sofistiket

Den danske pensionssektor hører blandt de mest sofistikerede i hele verden, når det kommer til at afdække risici.

Det kommer sig af, at kreativiteten har været stor for at finde metoder og instrumenter, der kan afdække pensionsselskabernes løfter om at udbetale pension langt ude i fremtiden.

- Danmark har en meget sofistikerede pensionssektor, og folk udefra kigger på Danmark i dag. Vi er dem, der er længst fremme med at matche aktiver og passiver, siger investeringsdirektør hos PFA, Henrik Franck, i et interview med RB-Børsen.

Forklaringen ligger flere år tilbage, da en lovændring i 2000 skabte røre i pensionsbranchen, fordi den satte fokus på, at passiverne skulle være dækket ind.

- Sektoren blev tvunget til at være opmærksom på, at aktiver og passiver skulle matche, og det førte til, at sektoren blev meget aktiv i rentederivater. Den nye standard har løftet Danmark op på et niveau, hvor ikke ret mange er med, når det kommer til renteafdækning, bemærker Henrik Franck.

Branchen blev udfordret yderligere, da markederne i 2003 kom ind i en periode, hvor aktier og obligationer bevægede sig i samme retning. Det betød, at pensionssektoren måtte opgive tanken om, at obligationer var en sikker havn, når aktierne dykkede.

Hertil kom tilsynekomsten af mange nye og avancerede investeringsmuligheder, og alt i alt fik det pensionsselskaberne til at sprede investeringerne yderligere.

De optræder i dag som aktive investorer i for eksempel kapital- og hedgefonde, infrastruktur, råvarer og sågar CO2-kvoter for de mere avancerede af slagsen.

I samme periode ændrede pensionsselskaberne på de produkter, som de tilbød opsparerne. Muligheden for selv at påvirke investeringen kom til, og hvis kunderne accepterede et lavere garanteret afkast, ville pensionsselskabet investere i aktiver med højere risiko men dermed også med mulighed for større afkast.

- Der kom to trends. For det første markedsrenteprodukterne som unit-link, og inden for det garanterede miljø kom en jungle af alternative investeringsmuligheder. Det handlede om at sprede investeringerne og se afkastmulighederne, forklarer Henrik Franck.

Udviklingen betød også store krav til sektorens medarbejdere, og her er sket et skift ifølge investeringsdirektøren.

- Medarbejderne i pensionssektoren er blevet mere sofistikerede og dygtige. I gamle dage var de dygtigste hos kapitalforvalterne eller hos fondsmæglerne, men i dag flytter medarbejderne rundt på kryds og tværs også til pensionssektoren, siger Henrik Franck.

Hos PFA er der i dag 40 investeringsmedarbejdere, hvor de fire sidder i afdelingen med alternative investeringer. Mange er specialister, og det kan for eksempel være i realkreditobligationer, strukturerede produkter eller emerging markets.

(RB-Børsen)