PFA beskyldt for kreativ bogføring

Opfindsomheden gør det umuligt for kunderne at sammenligne pensionsselskaberne.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Forhenværende økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) kæmpede en lang og brav kamp for øget åbenhed og gennemsigtighed i pensionsbranchen.

Han nåede dog ikke i mål – slet ikke – og det er fortsat svært for almindelige kunder at overskue pensionsopsparingen og sammenligne selskabers afkast og omkostninger. For reglerne er udformet sådan, at selskaberne kan dreje på forskellige knapper, der får regnskabstal til at se lidt bedre ud end konkurrenternes.

Et eksempel er PFA Pensions måde at regne omkostningsprocenten ud på. PFA har haft betydelige udgifter til udviklingen af et IT-system, men udgiften hertil regnes ikke med i omkostningerne. PFA har placeret de betydelige nedskrivninger som en reduktion i investeringsafkastet.

Det betyder konkret, at PFA Pensions omkostningsprocent i årsrapporten opgøres til 5,8 procent. Hvis alle omkostninger til udvikling af IT var indeholdt i omkostningsprocenten, ville den vokse til 7,4 procent. Pensionsselskabet ser med andre ord ud til at have lavere omkostninger end de andre.

Forbrugerrådet mener, fremgangsmåden er problematisk:

"Jeg vil kalde det for kreativ bogføring. Vi har fuld forståelse for, at selskabet ønsker at holde styr på deres IT-omkostninger, men det bør bogføres det rigtige sted, og det er selvfølgelig under selskabets omkostninger," siger Forbrugerrådets cheføkonom, Carsten Holdum.

Tvivl om sammenligning
PFA gør intet ulovligt – alle regler er overholdt – men det sår alvorlig tvivl om pensionsbranchens evne til at skabe enkle, klare og sammenlignelige nøgletal:

"Det sætter et stort spørgsmålstegn ved, om vi som kunder overhovedet kan fæste lid til, at branchen vil lykkes med at skabe åbenhed," siger Carsten Holdum.

De uafhængige pensionsmæglere er heller ikke fortrøstningsfulde:

"Jeg vil ikke kommentere den konkrete sag, men alene slå fast, hvor ekstremt vigtigt det er, at sektorens brancheorganisation, Forsikring & Pension, er opgaven voksen og tilsikrer, at deres medlemmer ikke »snyder på vægten« og forsøger at skjule omkostninger eller øvrige vigtige kundeinformationer," siger administrerende direktør i Aon Private Consulting, Peter Lindblad.

Forbrugerrådet mener, at PFA Pension misinformerer forbrugerne, fordi placeringen af IT-omkostningerne forvrænger det samlede billede:

"Når man gør det på denne måde, så rykkes der kun cirka en promille på investeringsafkastet. Det lykkedes altså at trylle store omkostninger på administrationssiden om til tilsyneladende minimale omkostninger skjult bort i det samlede investeringsresultat," siger Carsten Holdum.

Behov for regulering
Han mener, at en sag som denne med den usikkerhed, det skaber, gør det klart, at der er behov for en lovregulering.

"Vi har brug for ét samlet tal for vores pensionsomkostninger – nemlig de årlige omkostninger i kroner. Vi skal kunne se, hvad det koster at være kunde i det ene selskab i forhold til et andet. Først da får borgerne et reelt valg," siger Carsten Holdum.

Brancheforeningen Forsikring & Pension er enige i, at det ville være bedre, hvis omkostningstallet var mere sammenligneligt:

"Netop derfor vil vi i fremtiden indføre et såkaldt look through-princip, hvor alle væsentlige forhold skal indgå, så sammenligneligheden øges," siger vicedirektør Carsten Andersen i Forsikring & Pension, der ikke vil tage stilling til, om PFAs IT-omkostninger er væsentlige, og selskabet derfor i fremtiden er nødt til at ændre måden at udregne omkostningsprocenten.

Det konkurrerende pensionsselskab Nordea Liv & Pension ønsker ikke at kommentere PFAs måde at placere omkostninger et andet sted end under omkostninger:

"Vi har et ønske om, at selskaber konkurrerer på lige vilkår og har i regi af Forsikring & Pension arbejdet på at få standardiseret nøgletallene. Det er i forbrugernes interesse," siger Steen Michael Erichsen, administrerende direktør Nordea Liv & Pension.

.