PFA anker afgørelse fra Finanstilsynet

PFA Pension har fredag indbragt en afgørelse fra Finanstilsynet for Erhvervsankenævnet om pensionsselskabets måde at håndtere bonushensættelser på.

Foto: Torben Christensen.
Læs mere
Fold sammen

PFA Pension indbringer Finanstilsynets afgørelse fra den 18. juni 2013 for Erhvervsankenævnet. Finanstilsynet har anfægtet visse forhold, som har indflydelse på PFA’s måde at håndtere kollektive særlige bonushensættelser på.

”En enig bestyrelse har besluttet, at vi går videre med sagen, fordi en række juridiske og faktuelle forhold taler imod afgørelsen. Afgørelsen har ikke betydning for kunderne på den korte bane. Den har principiel betydning for det råderum, PFA har på den meget lange bane,” siger Henrik Heideby, CEO og koncernchef i PFA Pension.

PFA ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, mens den behandles i Erhvervsankenævnet.

Også Danske Bank har valgt at anke tre påbud fra Finanstilsynet om, at banken skal polstre sig bedre mod tab. Finanstilsynets påbud kom midt i juni og sendte Danske Banks aktiekurs sydover.