Per Aarsleff tjente godt på byggeboom

Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff overgik sine egne forventninger markant i regnskabsåret 2006/07, og det skyldes især den høje aktivitet i sektoren herhjemme.

Til gengæld venter ledelsen et mindre fald i overskuddet i det nye regnskabsår. Overskuddet før skat er øget med 77 mio. kr. til 187 mio. kr. og omsætningen med 13,4 pct. til 4,3 mia. kr. - Stigningen (i omsætningen, red.) er højere end ventet ved regnskabsårets begyndelse og skyldes væsentligst et højere aktivitetsniveau i Danmark, står der i regnskabet. Oprindelig budgetterede Per Aarsleff blot med et overskud før skat på 120 mio. kr., men det er opjusteret tre gange i løbet af året. Koncernen har delt sit virke ind på tre hovedområder. Anlæg, Rørteknik og Fundering. Bedst gik det i Anlæg og værst i Rørteknik. Overskuddet i anlæg er øget med 65 mio. kr. til 85 mio. kr., i Fundering er det øget med 30 mio. kr. til 57 mio. kr., mens det i Rørteknik er faldet med 36 mio. kr. til 14 mio. kr. For regnskabsåret 2007/08 venter ledelsen et overskud før skat på 170 mio. kr.