Pensionsselskaber vil skyde penge i banker

Både ATP og PFA stiller sig positivt over for at medvirke til finansieringen af den store bankpakke.

Foto: Scanpix
Den nye bankpakke åbner mulighed for, at private investorer kan skyde penge i bankerne på lige vilkår med staten. Den mulighed vil både ATP og PFA overveje.

»Hvis vi synes, betingelserne er rigtig attraktive, så vil vi naturligvis gå ind, men det er noget, vi først vil se på, når situationen opstår,« siger administrerende direktør i ATP, Lars Rhode.

Staten vil låne bankerne penge til en gennemsnitsrente på ti procent, men pensionskasserne kender endnu ikke de præcise vilkår for, at de også kan bidrage til långivningen. Først når de er kendt, vil de tage stilling, men foreløbig peger det i retning af et ja tak.

»Umiddelbart ser det ikke ud til at være en ringe investering. Den kan give et fornuftigt afkast, så det er en mulighed, vi positivt vil overveje,« siger administrerende direktør i PFA Pension, Henrik Heideby.

Renten på bankernes lån vil afhænge af renten på den fem-årige statsobligation, men når banken først har optaget lånet, ligger renten fast i de tre år, lånet løber. Alene det forhold kan gøre det attraktivt for pensionskasserne.

»Vi venter, at renten vil falde. Vi tror ikke, at den kommer til at stige, før inflationen gør det, og der kan gå lang tid,« siger Henrik Heideby.

Bortset fra den nye investeringsmulighed, så glæder det både ATP og PFA, at politikerne er blevet enige om den nye pakke.

»Jeg er ikke i tvivl om, at der har været behov for pakken. Vi har i stigende omfang mødt ikke finansielle virksomheder, som havde vanskeligt ved at få kredit og derfor ville stoppe deres investeringer. Uden pakken risikerede vi, at den økonomiske nedtur ville blive forstærket,« siger Lars Rhode og tilføjer, at han finder pakken både afbalanceret og gennemarbejdet.

Henrik Heideby ser også mange positive elementer i pakken. Han fremhæver, at det især er glædeligt, at pengene er bundet, så banker som Nordea og Danske Bank ikke kan kanalisere dem over i deres pensionsselskaber og dermed forvride konkurrencen i sektoren.