Pensionspenge går til »sort« energi

Selv om pensionsselskaber og -kasser beskriver sig selv som miljøbevidste, så lægger de pensionskronerne i traditionelle og fossile energikilder.

Foto: Søren Bidstrup
Verdensnaturfonden anklager pensionskasser og -selskaber for at sige ét og gøre noget andet, når det drejer sig om miljøet. Mens de beskriver sig selv som miljøbevidste, så lader de ikke deres investeringer følge med, skriver Information.

Verdensnaturfonden har undersøgt de 8 største pensionskasser og -selskabers holdning og praksis ved investering i henholdsvis grøn og sort energi. På en skala fra 1 til 10 får det bedste selskab - PKA - kun 5, og halvdelen af selskaberne ligger på 2 point, skriver avisen.

For eksempel fremhæver Nordea Liv & Pension, at man værner om miljøet og arbejder med bæredygtighed.

»Men Nordea Liv & Pension investerer samtidig i fossil energi, der bidrager til den globale opvarmning, som bringer fremtidige generationer i fare. Og de har ifølge investeringsdirektøren ingen direkte investeringer i grøn energiteknologi eller finde, der udelukkende investerer grønt,« siger Gitte Seeberg, generalsekretær i Verdensnaturfonden til avisen.

Også ATP nævnes, fordi ATP siden 2009 har droppet en ambition om at nå op på omkring 10 procent grøn energi i sin investeringsportefølje.

»Vi kan ikke bruge pensionisternes penge på at subsidiere klimaet. Det ligger langt fra vores mandat. Men det er jo det, der ligger indirekte i rapporten: Man har en holdning om, at pensionskasser skal subsidiere klimaet,« siger underdirektør i ATP Ulrik Weurder til kritikken.