Pensionskunder indbragte Danske Bank 2,4 mia. kr.

Danske Banks pensionsben Danica står for næsten en tredjedel af koncernens samlede overskud i 2012.

Foto: Torben Christensen

I 2012 var det godt for Danske Bank at eje pensionsselskabet Danica. Det indbragte koncernen et overskud på 2,4 milliarder kroner før skat - eller næste en tredjedel af det overskud før skat på 8,6 mia. kr., som hele koncernen tjente i 2012.

Knap en halv milliard kr. stammer fra den såkaldte skyggekonto, som indholder honoraret til Danicas ejer Danske Bank for at stille kapital til rådighed. Skyggekontoen lød i 2011 på et minus på 1,2 milliarder kr., som kunderne i princippet skyldte Danske Bank-koncernen, og som skulle betales, når der igen var tilstrækkeligt overskud på investeringerne.

Det har der tilsyneladende været i 2012, hvor det er indtægtsført 408 millioner kr. Afkastet af kundernes penge i Danica Balance, Danica Link og Danica Select blev 6,1 milliarder kroner,svarende til en gennemsnitlig forrentning i 2012 på 11,5 pct. mod minus 2,5 pct. i 2011.

For kunderne i de traditionelle produkter Danica Traditionel blev afkastet 9,2 pct. i 2012 mod 6,8 pct. i 2011.

For Danica var der tale om en kraftig forbedring af resultatet fra det foregående år, selv om de samlede præmier faldt med 10 pct. til 24,7 mia. kroner, primært på grund af et fald i de svenske indbetalinger og engangsindbetalinger. De løbende præmier steg samlet med 2 pct., men i den danske del af forretningen faldt præmierne med 3,9 pct. til i alt 18,1 mia. kr.


"I 2012 opnåede Danica Pension et resultat på 2,4 mia. kroner før skat mod 0,7 mia. kroner i 2011. En fortsat effektivisering af driften, fokus på lønsomhed og et godt investeringsresultat bidrager til det gode resultat. Vi effektiviserer løbende vores forretning, og det skaber øget værdi til vores kunder," skriver administrerende direktør Per Klitgård fra Danica Pension.

Omkostningsprocenten faldt fra 4,7 til 4,5 pct.