Pensionskæmpe sætter treårige lænker på kunderne

Som det eneste af landets pensionsselskaber binder PFA Pension firmakunder i uopsigelige aftaler på tre år. Det er en omgåelse af Finanstilsynets regler mener forsikringsmægler og uafhængig økonomisk rådgiver.

Foto: Nils Meilvang.
Læs mere
Fold sammen

Landets største pensionsselskab PFA Pension sætter treårige lænker på selskabets firmakunder. Og PFA står helt alene på markedet med denne praksis, som selskabet har indført på trods af, at netop binding af pensionskunder tidligere har skabt splid og diskussion i branchen og har affødt et indgreb fra Finanstilsynet.

Berlingske Business er i besiddelse af to mail-korrespondancer, hvor virksomheder er stærkt utilfredse med PFA. De vil gerne indgå en firmaaftalen om pension med PFA, men de kan ikke forstå, hvorfor de skal indgå en aftale på tre år med selskabet uden mulighed for opsigelse. Af mail-trafikken mellem de pågældende virksomheder og PFA fremgår det, at bindingerne på aftalerne er en betingelse for, at PFA vil tilbyde medarbejderne i de pågældende virksomheder at skifte deres gamle pensioner med garantier ud med de nye markedsrenter og få en bonus i form af en stor pose penge med. Det kan eksempelvis være, at den enkelte medarbejder får 500.000 kr. oveni, hvis vedkommende har en opsparing på en million kroner.

Ifølge Berlingske Business oplysninger er den normale standard i pensionsbranchen, at firmaaftaler løber nogle år, men de indeholder typisk den klausul, at aftalen kan opsiges med et givet varsel.

Fremgangsmåden fra PFA kommer selv om Finanstilsynet i 2013 gjorde det klart, at pensionsselskaberne ikke må binde kunderne som betingelse for at give en bonus med ved omvalg fra en garanteret pension til en markedsrente.

Finanstilsynets bekendtgørelse går på, at pensionsselskaberne ikke må fastlåse den enkelte pensionsopsparer. Alligevel mener selvstændig aktuar Jørgen Svendsen, at PFAs fremfærd ligner en omgåelse af bekendtgørelsen. Uafhængig privatøkonomisk rådgiver Marianne Thørs fra firmaet Confida er enig.

»PFA har en interesse i at fastholde kunderne, så de ikke hele tiden skal ud og skaffe nye. Hvis PFA stiller som betingelse for at tilbyde medarbejderne omvalg med bonus, at virksomheden skal blive som kunde hos PFA i tre år, binder de også de enkelte personer,« siger Marianne Thørs.

Den nye topchef i PFA Pension Allan Polack afviser, at de treårige uopsigelige kontrakter bliver indgået som betingelse for, at kunderne kan få tilbudt omvalg med bonus.