Pensionsfirmaers »black box« dumper internationalt

Danmark scorer den lavest mulige ratingkarakter, nemlig et stort rundt nul, når det drejer sig om at oplyse pensi­onskunder om, hvad de reelt har investeret deres pen­sionsopsparing i.

Danske pensionskasser scorer gode karakter i international sammenligning, men når det komme til gennemsigtighed ligger de danske ordninger meget lavt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Richard Sylvestersen

Det fremgår af en ny omfattende og global pensionsanalyse, der vurderer holdbarheden i 20 landes pensionssystemer. Rapporten, som er udarbejdet af Mercer Global Pension Index, udråber for andet år i træk Danmark til landet med det bedste pensionssystem i verden. Men når det kommer til åbenhed om, hvad pensi­onskronerne reelt er investeret i, får Danmark bundkarakter på linje med lande som Kina, Polen, Indonesien og Mexico.

Hverken pensionskunder eller uvildige eksperter kan eksempelvis få indsigt i, hvilke underliggende fonde der anvendes i pensionsselskabernes nye markedsrentepro­dukter, som beskrevet i seneste udgave af Økonomisk Ugebrev. Det mødte stærk kritik fra flere pensionseksper­ter, der mistænker pensionsselskaberne for at misbruge den manglende gennemsigtighed til at »stikke snablen« ned i kundernes pensionsopsparing.

Forsikring & Pension (F&P) afviser konklusionen om pen­sionsfirmaernes manglende åbenhed i den internationale analyse fra Mercer og siger, at den er »fuld af fejl«.

Tidligere år har brancheorganisationen dog selv fremhævet den danske pensionssektors placering i netop Mercers analyse og mar­kedsført det dobbelte verdensmesterskab massivt i offent­ligheden. F&P mener, at den manglende gennemsigtighed hører til i småtingsafdelingen, og at det i givet fald er myn­dighederne, der må gøre noget ved det.

»I en international undersøgelse, der for andet år i træk kå­rer det danske pensionssystem som verdens bedste målt på en lang række parametre, er det virkelig at lede efter de små hår i suppen, hvis man piller enkelte spørgsmål ud, hvor den danske score måske er knap så god. Det er korrekt, at der ikke er nogen danske lovkrav om, at hver enkelt kunde skal orien­teres om selskabets aktivsammensætning. Den slags styres i Finanstilsynets informationsbekendtgørelse, så hvis det vur­deres at være et hul, så er det i givet fald et hul i den offentlige regulering,« siger administrerende direktør Per Bremer Rasmussen fra F&P.

»Det er vores klare opfattelse, at kunderne ikke ville være tjent med et sådant krav. Det er helt afgørende for god kun­deinformation, at den er kort og klar, og at kunden kan for­stå den og reagere på den. Det er der ingen, der kan på den detaljerede information om aktivsammensætning, og det er heller ikke et krav eller et ønske fra forbrugerside, som vi på noget tidspunkt er blevet mødt med,« lyder det fra direktøren.

Andre kritiske røster mener dog, informationen kan være ganske væsentlig, hvis kunder og rådgivere skal have en chance for at tjekke, om pensionerne bliver forvaltet ordentligt.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 39.

Tilmeld dig Økonomisk Ugebrevs gratis nyhedsmail her