PensionDanmark: Ryanairs topchef taler usandt

Ryanair-chefen Michael O’Leary taler usandt, når han påstår, at Ryanair ikke er forpligtet af internationale konventioner. Det mener direktør hos PensionDanmark, der er gået forrest i dansk investoroprør mod Ryanair.

Foto: Niels Ahlmann Olesen

Ryanairs topchef lo højt og længe, da han forleden hørte om danske pensionskassers utilfredshed med arbejdsforholdene hos Ryanair og påståede brud på internationale konventioner.

»Jeg er ligeglad med investorer, der vrøvler om ILO-konventioner. Jeg formoder, at pensionskasser investerer deres penge for at skabe det bedst mulige afkast og ikke for at bedrive politik,« lød det fra topchef Michael O’Leary, da Berlingske for en uge siden var på besøg i Ryanairs hovedkvarter i Dublin.

På O’Learys kontor fremlagde Berlingske, at flere pensionskasser i Danmark overvejer at sælge deres Ryanair-aktier og sortliste selskabet, og at PensionDanmark allerede har gjort begge dele, fordi pensionskassen har konstateret brud på internationale konventioner hos Ryanair.

Meldingen om de danske pensionskasser blev modtaget med rungende latter af Ryanair-chefen. Han fandt det latterligt, at investorer stillede krav om overholdelse af internationale konventioner.

»Man behøver ikke at overholde ILO-konventioner,« sagde Michael O’Leary.

Budskabet fra Ryanairs øverste chef har vakt forundring hos PensionDanmark, og i dag fastholder pensionskassen, at Ryanair er forpligtet til at overholde internationale ILO-konventioner, der sikrer arbejdstageres ret til at organisere sig.

»PensionDanmarks investeringsretningslinjer bygger på bl.a. internationale konventioner – herunder ILO-konventioner. Irland ratificerede ILO konvention 87 og 98 i 1955, der omhandler foreningsfrihed, beskyttelse af organisationsretten og den kollektive forhandlingsret,« skriver Jens-Christian Stougaard, direktør for CSR i PensionDanmark, i en e-mail til Berlingske med henvisning til, at Ryanair som irsk registret selskab skal overholde de omtalte konventioner ratificeret i Irland.

På kontoret i Dublin fortalte topchef Michael O’Leary, at Ryanair ikke på noget tidspunkt er blevet forelagt bekymringer om brud på ILO-konventioner af dets investorer. Det står i modstrid med udlægningen fra PensionDanmark, der netop har fortalt om en længere dialog med Ryanair om arbejdstagerforhold og konventionerne.

»Siden vi gik på børsen i 1997 har jeg aldrig nogensinde hørt en investor rejse bekymringer om ILO-konventioner – hverken på et offentligt eller privat møde. Ikke en eneste gang,« sagde O’Leary til Berlingske og undrede sig højlydt over PensionDanmark.

For at dobbelttjekke, kaldte O’Leary Ryanairs chef for Investor Relations ind på kontoret, som bekræftede over for Berlingske, at brud på ILO-konventioner ikke har været bragt op over for Ryanair i den tid, han kunne huske. Men PensionDanmark har fremhævet brud på ILO-konventioner som et væsentligt problem over for Ryanair, fastholder pensionsselskabet i dag over for Berlingske.

»Vores daværende samarbejdspartner (F&C) løftede spørgsmålet flere gange over for Ryanair – herunder bl.a. på deres investor­dag og på et møde i maj 2013 med Ryanairs corporate treasurer. Det har vi dokumenter på. Om det er gået videre til Michael O’Leary, har vi ikke viden om,« skriver CSR-direktør Jens-Christian Stougaard til Berlingske.

PensionDanmarks beslutning om at sælge Ryanair-aktier og sortliste flyselskabet er interessant for de øvrige pensionsselskaber i Danmark, som bryster sig af etiske retningslinjer og ansvarlighedsprincipper for, hvordan de må investere danskernes pen­sionskroner. Så sent som i juni oplyste ATP, at pensionskassen efter den megen omtale af Ryanairs arbejdsforhold ikke længere kunne eje aktier i flyselskabet.

»Når sådan en sag dukker op, bliver den undersøgt. Hvis det viser sig, at der er bevidste og gentagne brud på internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, ønsker vi ikke at være i selskabet,« sagde ATPs presse­chef Anders Klinkby, der kort efter fortalte, at ATP havde besluttet ikke længere at have aktier i Ryanair.

Også Industriens Pension har truffet beslutning om ikke at købe Ryanair-aktier. Kassen har sat Ryanair på »den sorte liste«, hvor eksempelvis også våbenfabrikanter optræder. Andre pensionskasser i Danmark er i dag i tvivl om, hvad de skal gøre. Via en ekstern fond ejer PFA aktier i Ryanair for cirka 15 mio. kroner, men pensionselskabet har i mere end en måned ikke kunnet svare på, om Ryanair lever op til PFAs egne ansvarlighedsprincipper.

»Det er i relation til PFAs politikker omkring ansvarlig investering, at vi bekymret følger udviklingen i Ryanair,« fortalte Morten Jeppesen, direktør for koncern­kommunikation og Public Affairs i PFA, i Berlingske 1. juni.

I en e-mail fastslog han, at PFA ikke ønsker »at bidrage til konventionsstridige og ulovlige aktiviteter«. PFA har endnu ikke fundet ud af, hvordan pensionskassen skal forholde sig til Ryanair.

Hos Danica Pension er man også i tvivl om, hvorvidt Ryanair lever op til pensionskassens ansvarlighedsprincipper. Foreløbig har Danica brugt en måned på at undersøge forholdene i Ryanair uden at kunne træffe beslutning. Nordea Liv oplyste også for en måned siden, at pensionskassen ville undersøge forholdene hos Ryanair. I dag er meldingen, at man endnu ikke er nået til en beslutning, men at Nordea nu forsøger at få et møde i stand med Ryanair-ledelsen.

De danske pensionskassers rysten på hånden er dog ikke noget, som har slået bunden væk under Ryanairs aktiekurs. Masser af internationale investorer er begejstrede for lavprisselskabet, og prisen på Ryanair-aktier er alene det seneste år vokset med mere end 70 procent.