Pengeregn: Jyske Bank sender milliard retur til aktionærer

Landets tredjestørste bank kommer ud af første halvår med et resultat på 1,4 milliarder kroner efter skat. Nye regnskabsregler trækker ned, mens et salg af en aktiepost i Nordjyske Bank giver pote.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Jyske Bank-aktionærer kan se frem til en ny omgang pengeregn.

Topchef Anders Dam meddeler i forbindelse med Jyske Banks regnskab for andet kvartal, at banken igangsætter et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til en milliard kroner, der løber i perioden 22. august til 28. december 2018.

»Jyske Banks kapitalposition er blevet yderligere styrket i første halvår 2018 med salg af Nordjyske Bank-aktieposten samt salg af ejendom i Lyngby. Med en kapitalprocent på 20,4 og en egentlig kernekapitalprocent på 16,7 opfylder Jyske Bank således ni år før tiden de langsigtede målsætninger i forhold til de nye kapitaldækningsregler, som vil være fuldt gældende fra 2027,« siger Jyske Banks adm. direktør, Anders Dam, i forbindelse med regnskabet.

Det er blot få måneder siden, at Jyske Bank begavede sine aktionærer med samlet to milliarder kroner. Det skete, efter at Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank i juni vedtog at fusionere, og i den forbindelse solgte Jyske Bank sin aktiepost i Nordjyske Bank til Nykredit for 1,4 milliarder kroner. Over en treårig periode har Silkeborg-banken tjent godt 700 millioner kroner på sit ejerskab af aktier i Nordjyske Bank.

Ramt af nedskrivningsregler

Ser man på Jyske Banks resultater er de knap så prangende. Banken kommer ud af årets første seks måneder med et resultat på 1,4 milliarder kroner efter skat. Det er knap 200 mio. kr. mindre end i samme periode året før.

Basisomkostninger falder med 13 pct. i forhold til første halvår 2017, men er dog stærkt præget af en tilbageførsel i Gibraltar på 96 millioner kroner. Korrigeret for engangsomkostninger falder basisomkostningerne en pct.

Ved årsskiftet trådte nye nedskrivningsregler – såkaldte IFRS-regler – i kraft, og det ses tydeligt på bankens top- og bundlinje. De nye regler betyder, at nedskrivninger beregnes som det forventede tab på alle udlån og garantier Nedskrivninger udgør 335 millioner kroner, heraf 407 millioner kroner vedrørende IFRS 9. I alt opnåede Jyske Bank en forrentning af egenkapitalen efter skat og ekskl. afledte effekter af IFRS 9 på 10,5 pct. i årets første halvår.

Hæver priser på boliglån for nye kunder

Anders Dam kan til gengæld glæde sig over, at der har været udlånsvækst inden for såvel bank som realkredit og leasing i første halvår 2018.

»På bankområdet er det især erhvervssegmentet, der er i fremgang, mens der på realkreditområdet ses vækst både inden for privat- og erhvervssegmentet. Væksten inden for leasing er bredt funderet,« siger Jyske Bank-topchefen.

Mandag justerede Jyske Bank priserne på en række realkreditlån. Ændringerne gælder for nye kunder og betyder, at boligejere generelt kommer til at betale mere for afdragsfrihed. Et F3-lån på tre millioner kroner uden afdrag er blevet 6.375 kroner dyrere om året for nye kunder, mens et F1-lån med afdrag på tre millioner kroner omvendt er blevet 2.972 kroner billigere.