Pengemangel i danske biotekselskaber

Allerede i 2008 kan der opstå kapitalmangel til både investeringer i nye biotekvirksomheder og til de virksomheder, der allerede er godt i gang, men får brug for nye venturekroner.

»Det er en stor opgave i sig selv at få venturefondene til at investere – det kræver en god solid historie som hænger sammen videnskabeligt og forretningsmæssigt,« siger Kirsten Drejer, Adm. Direktør i Symphogen. Arkivfoto: Jens Astrup Fold sammen
Læs mere
I øjeblikket står dansk biotek rigtig stærk set i europæisk målestok, men den situation kan vende i løbet af få år. I dag er der fire til fem mia. kr. til rådighed i markedet fra danske venturefonde til investeringer i biotekvirksomheder, og det rækker kun til at finansiere etableringen af nye og eksistrende selskaber til og med 2008. Det fastslår Vækstfonden i en ny rapport om venturekapital og bioteknologi i Danmark, som bliver offentliggjort i dag.

Den største udfordring for dansk biotek i øjeblikket er derfor, at skaffe risikovillig kapital fra investorerne i biotekfondene, så fondene både kan investere i nye selskaber og føre de virksomheder, de allerede har investeret i, frem til exit via en børsnotering eller et industrisalg. En af de afgørende faktorer for at skaffe mere kapital og sikre dansk bioteks styrkeposition er, at biotekfondene opnår succes i de nuværende porteføljeselskaber og formår at skabe exits med høje afkast i løbet af 2008 og 2009, men det kan komme til at knibe alvorligt med timingen, mener direktør i Vækstfonden, Christian Motzfeldt.

»Danmark står med en ganske stor gruppe af meget interessante biotekvirksomheder, hvor det mest optimale exittidspunkt vil være i 2009 til 2011, hvor de vil have projekter langt nok fremme i udviklingen til at få en god pris. Så vi har faktisk et godt potentiale både i forhold til børsnoteringer og industrielt salg, men det kan godt være svært at få timingen til at passe, og der er ingen tvivl om, at situationen vil spidse til i løbet af 2008 og måske også i løbet af 2009,« siger Christian Motzfelt.

Der er ti venturefonde i Danmark, som investerer i biotek. Den gode nyhed i den forbindelse er, at venturefondene tilsammen ser ud til at have lige så mange penge som deres globale kolleger, hvilket betyder, at dansk biotek har samme udgangspunkt for at skabe succes som de europæiske konkurrenter. Den dårlige nyhed er, at det bliver dyrere at udvikle nye lægemidler, og der går længere tid, før selskaberne kan exittes. I 2003 gik der i gennemsnit fem år, før et selskab kunne blive solgt til industrien eller børsnoteret, i dag går der otte år.

Det er naturligvis en vanskelig situation at være i, tilkendegiver Jesper Zeuthen, der er adm. direktør for biotek-ventureinvesteringerne i BankInvest. Her arbejder man med fremtidige fonde bygget på modeller, hvor investorerne kan komme hurtigere ud igen. Derfor vil man formentlig fremover ganske undtagelsesvist putte penge i opstartsvirksomheder.

»Der er brug for at præsentere investorerne for nogle modeller, så de kan komme hurtigere ud end i traditionelle biotekinvesteringer, hvor man begynder ved Adam og Eva. Og så satser vi primært på industrielt salg, der som regel giver det bedste afkast til investorerne. Som alle ved, har medicinalindustrien et skrigende behov for nye projekter,« siger Jesper Zeuthen.

Værst for nye virksomheder
Partner i et af Skandinaviens største biotekventureselskaber, Scandinavian Life Science Venture, Henrik Lawaetz forudser også et meget stort kapitalbehov blandt de danske biotekselskaber i 2009, men er mest bekymret for de nye selskaber, der gerne vil starte op.

»Hvis ikke der kommer nye penge til branchen, kan det godt se sort ud for nye selskaber, men til gengæld er jeg ikke så bekymret for dem, der allerede eksisterer, hvis ellers, de klarer sig godt. Jeg ser også gode muligheder allerede i 2008 for at rejse penge til at gå på børsen. Det gør jeg ud fra, at mange danske biotekvirksomheder har udviklet en modenhed, som vi ikke har set før i branchen, og der er en stribe selskaber, som både har formået at tiltrække international kapital, og at indgå internationale partnerskaber og licensaftaler, hvilket er af stor betydning for, at de kan gå på børsen,« siger Henrik Lawaetz.

Selskaber som Santaris Pharma, 7TM, Zealand Pharma, Symphogen og Action Pharma kan blive mulige børskandidater allerede i 2008 forudsat det går bedre på aktiemarkedet, for dette efterår har ærlig talt ikke været særlig muntert for biotekselskaberne på aktiemarkedet, lyder det fra biotekinvestoren. Siden forårets toppunkt er de danske børsnoterede biotekselskaber faldet ti mia. kr.

Jesper Zeuthen mener, det er stort set urealistisk, at der vil ske børsnoteringer af danske biotekselskaber i 2008. Markedet skal forbedres væsentligt, hvis det skal lykkes for bare to eller tre selskaber. Til gengæld er mange modne danske biotekselskaber i dag er velfinansierede og med indbringende partnerskabsaftaler, men med hensyn til opstart af nye biotekvirksomheder er også Jesper Zeuthen bekymret.

»Det er et kæmpe problem. Det er umuligt at tjene penge på det, med mindre man har et meget specielt nicheområde – et eller andet som medicinalindustrien står og behøver lige nu, eller et koncept som gør at man kan accelerere produktudviklingen betydeligt. Så kan det godt være, at eventuelle købere vil betale en ordentlig pris, og man dermed kan levere et tilfredsstillende afkast til sine investorer,« siger Jesper Zeuthen