Penge til forskning er fastfrosset

Trods finanskrise og globalisering er investeringsniveauet i forskning og udvikling stort set fastholdt gennem otte år i Danmark.

Kim Skourup, stifter af Delta Rengøring, håber, at virksomheden til sommer kan byde ind med en ny rengørings­maskine, der ikke bruger kemikalier. Det havde ikke været muligt, hvis det ikke havde været for støtte fra og samarbejde med blandt andre FORCE Technology, Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Dansk Erhverv­s mentorordning. Foto: Liselott­e Sabroe Fold sammen
Læs mere

Damp og ultralyd kan fjerne bakterier uden brug af kemikalier. Teknologien er oprindeligt udviklet af den teknologiske rådgivningsvirksomhed FORCE Technology til desificering af fjerkræ, men i øjeblikket arbejder et lollandsk rengøringsfirma på at overføre teknologien til en ny rengøringsmaskine.

»Konkurrencen på klassisk rengøring er virkelig hård, og det bliver afgørende, at vi til sommer kan tilbyde en helt unik ydelse,« siger Delta Rengørings stifter, Kim Skourup.

Samarbejdet mellem Delta Rengøring og FORCE Technology er blot et eksempel på, hvordan forskning og udvikling ofte er afgørende for danske virksomheders konkurrence­evne. Alligevel har investeringsniveauet i forskning og udvikling været fastlåst de seneste otte år.

På landsplan svarer erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i 2015 til 2,02 procent af BNP ifølge en netop offentliggjort prognose foretaget af Styrelsen for Forskning og Innovation. Niveauet for investeringer viser en lille stigning i kroner og øre, men procentdelen er stort set uændret siden begyndesen af finanskrisen i 2007.

Ifølge rapporten er det positivt, at det har været muligt at fastholde niveauet gennem finanskrisen, men det kan være bekymrende, at niveauet ikke er stigende, da innovation bliver afgørende for dansk erhvervsliv i fremtiden.

Ifølge Louise Riisgaard fra Dansk Erhverv skyldes stagnationen, at virksomhederne stadig fokuserer på den korte bane efter finanskrisen.

»Udviklingsaktiviteter er karakteriseret ved at være langsigtede og risikofyldte. Derfor kræver det en buffer på kapitalen, før virksomhederne tør kaste penge i udviklingsprojekter,« siger Louise Riisgaard.

Mulighed i sundhedssektoren

For Delta Rengøring har det også været afgørende, at udviklingen er støttet af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Dansk Erhvervs mentorordning. FORCE Technology står for udviklingen af selve maskinen, mens Delta Rengøring har fået tilskud fra Innova­tionsfonden til at ansætte en medarbejder på fuld tid til at gennemføre markedsundersøgelser, forklarer Kim Skourup.

»Vi har hverken ressourcerne eller viden til selv at løfte udviklingsopgaven, og selv om det er vigtigt, ville vi ikke kunne finansiere at købe os til at ydelserne lige nu,« siger Kim Skourup.

Han er dog ikke i tvivl om, at Delta Rengøring får travlt med at undersøge og udvikle konceptet, så snart maskinen er færdigudviklet og klar til brug.

Bakteriebekæmpelse med damp og ultralyd kan blandt andet bruges i fødevaresektoren. Her gør maskinen det muligt at rengøre for listeriabakterier helt ned i afløbene.

Men Kim Skourup mener også, at teknologien har potentiale i sundhedssektoren eller til at bekæmpe skimmelsvamp i boliger.

Dansk erhvervsliv står for omkring to tredjedele af de samlede investeringer i forskning og udvikling, mens den sidste tredjedel er offentlige investeringer. Især den sidste tredjedel er vigtig, hvis det fastlåste niveau skal hæves, mener Louise Riisgaard fra Dansk Erhverv.

»Det er vigtigt, at de offentlige investeringer i højere grad kommer til at fungere som løftestang for private investeringer,« siger Louise Riisgaard og foreslår blandt andet, at der oprettes en erhversforskerordning, hvor færdiguddannede forskere får mulighed for være i en virksomhed for at samarbejde om konkrete problemstillinger og udviklingsprojekter.

I dag er det ifølge analysen især den danske medicinalindustri, der poster mange penge i forskning og udvikling. Også industrien har øget udgifterne til forskning, hvorimod den voksende IT- og servicesektor er stagnerende, når det gælder investering i forskning og udvikling.

Hvis det samlede investeringsniveau skal løftes, er der ifølge uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V), behov for at se på, hvad forskning og udvikling betyder i sundhedssektoren, der er en af de kraftigst voksende brancher i Danmark.

»Med rapporten får vi nogle ideer om, hvorfor virksomhederne er tilbageholdende. Nu vil jeg i dialog med erhvervslivet, så jeg kan blive klogere på, hvad jeg kan gøre for, at der investeres mere,« siger Esben Lunde Larsen, der ville ønske, at det samlede investeringsniveau var højere.

Danmark i top

Danmark er i top ti, når man sammenligner investeringsniveauet i forskning og udvikling med de øvrige OECD-lande. Medregner man de offentlige investeringer bruger Danmark godt tre procent af det samlede BNP på forskning og udvikling, hvilket er det syvendehøjeste niveau. Erhvervslivets investeringer alene overhales af blandt andre Schweiz og Taiwan, men er stadig med i top ti.

Dermed lever Danmark op til EUs Barcelona-målstæning om, at tre procent. af BNP skal investeres i forskning og udvikling. Der er dog lang vej til de førende lande på området. Israel og Sydkorea investerer hver især mere end fire procent af BNP på området.