Patentarbejde koster millioner af kroner

Dyrt og besværligt. Biotekfirmaet Exiqon er helt afhængig af at beskytte sine teknologier med patenter og bruger hvert år millioner af kroner på at hjemtage og vedligeholde patenter.

Myten holder. Det er både omstændeligt og forbundet med store omkostninger at beskytte opfindelser og teknologier mod kopiering med patenter.

Bøvlet med patentering kender man alt til hos det knap 80 mand store biotekfirma Exiqon i Vedbæk. Virksomheden, der udvikler og sælger genetisk måleudstyr til klinisk forskning i biotek- og medicinalvirksomheder, har i dag sikret sig 75 patenter og har indgivet ansøgninger om yderligere 75.

Exiqon, der blev noteret på Københavns Fondsbørs i maj, søger løbende nye patenter og bruger hvert år "et betydeligt encifret millionbeløb" på sit patenteringsarbejde.

Det er simpelthen en nødvendighed, hvis virksomheden skal undgå, at konkurrenter kopierer dens teknologi og produkter.

- Det er et tungt arbejde at patentere, men der er intet alternativ. Hvis ikke vi beskytter de teknologier, vores forretning er baseret på, risikerer vi at blive kørt over af kopister, konstaterer finansdirektør Hans Henrik Chrois Christensen fra Exiqon.

Byrden bliver størreDet omfattende patenteringsarbejde har gjort det nødvendigt for Exiqon at etablere en egentlig patentafdeling.

Her sidder tre medarbejdere, der udelukkende er beskæftiget med at søge, hjemtage og vedligeholde patenter.

Herudover trækkes der på firmaets forskningsafdeling, ligesom Exiqon har fem eksterne rådgivere tilknyttet for at overkomme alle de opgaver, som er forbundet med at sikre de livsvigtige patenter. Der er endda udsigt til, at arbejdsbyrden bliver endnu større i fremtiden. Exiqon udvikler løbende nye produkter, og de bliver alle patentbeskyttet.

Det vigtigste i arbejdet med patenteringen er, at Exiqon hele tiden er klar til at svare patentmyndighederne verden over. Virksomheden har patenter dækkende blandt andet Europa, USA, Kina og Japan, og når myndighederne stiller spørgsmål, skal der svares inden for bestemte tidsfrister. I modsat fald bortfalder rettighederne,

Oversættelse koster dyrt- Det er afgørende, at vi hele tiden er oppe på dupperne og overholder deadlines. Derfor må vi nødvendigvis have mange folk på opgaven, siger Hans Henrik Chrois Christensen.

Oversættelse af de ofte meget omfattende patentansøgninger er blandt de dyreste af de mange opgaver, der er forbundet med Exiqons patenteringsarbejde.

Ansøgningerne skal udformes på det lokale sprog i hvert eneste land, hvor der ønskes patent.

Af samme grund prioriterer Exiqon meget nøje i de markeder, som man søger patenter på.

Der skal være en rimelig formodning om, at indtjeningen på det pågældende marked kan retfærdiggøre patenteringsomkostningerne, før der søges patent.

Det er derfor, at Exiqons patenter er begrænset til de vigtigste markeder som Europa, USA, Japan og Kina.