»Pas på ikke at ende som Karsten Ree, sagde de«

Den private investor Jens Kindberg forsøger at købe den kuldsejlede Andelskassen JAK af det statslige selskab Finansiel Stabilitet, men han bliver truet og modarbejdet af Finans­tilsynet, siger han. Nu beder han ministeren om hjælp. Finanstilsynet afviser anklagerne.

Jens Kindberg forsøger sammen med andre investorer at købe Andelskassen JAK af Finansiel Stabilitet. Han siger, at Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet modarbejder ham og truer ham. Foto: Ólafur Steinar Gestsson
Læs mere
Fold sammen

Efter en længere kamp med myndighederne i form af Finanstilsynet forsøger den private investor Jens Kindberg nu at få hjælp af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V).

Det sker i forsøget på at købe den kuldsejlede Andelskassen JAK Slagelse, som det statslige selskab Finansiel Stabilitet overtog i oktober, og som nu er til salg. Jens Kindberg har sammen med en række øvrige investorer længe arbejdet på at finde en løsning, der kan sikre andelskassens videre­førelse. Men Jens Kindberg oplever, at myndighederne modarbejder ham.

Andelskassen JAK har gennem flere år været i økonomiske vanskeligheder, og der har flere gange været arbejdet på forskellige løsninger for at få tilført yderligere kapital til andelskassen. Men i begyndelsen af oktober 2015 gik den ikke længere.

Efter at have fundet yderligere behov for at nedskrive værdien af en række lån orien­terede Finanstilsynet fredag 2. oktober andelskassens ledelse og bestyrelse om, at de havde indtil søndag 4. oktober klokken 18 til at finde 8,25 millioner kroner i ny kapital, ellers ville andelskassen blive lukket.

Mandag blev andelskassen lukket, da der ifølge myndighederne ikke var fundet en acceptabel løsning på kapitalproblemet. Ifølge Jens Kindberg har forløbet dog været langtfra kønt, og det har han beskrevet i et åbent brev, som han torsdag sendte til erhvervsministeren i håb om hjælp i kampen mod Finanstilsynet.

Opkøb af værdiløse lån

Jens Kindberg beskriver blandt andet, at hans rådgiver, Erik B. Hansen, kontaktede Finanstilsynet den skæbnesvangre dag 2. oktober 2015. Erik B. Hansen, der er mangeårig bankmand og tidligere har været indsat af Finansiel Stabilitet som direktør i den daværende kriseramte EBH Bank, understregede over for Finanstilsynet vigtigheden af at komme i dialog med henblik på at finde en løsning for Andelskassen JAK. Men meddelelsen fra Finanstilsynet var ifølge Jens Kindberg, at »den sagsansvarlige er i møde resten af dagen og derefter på weekend«.

Ifølge Jens Kindberg pønsede Finanstilsynet på at få Arbejdernes Landsbank til at overtage Andelskassen JAKs aktiver. Det ville i så fald betyde, at andelshavernes indskudte andelskapital på 22,5 millioner kroner var tabt, hvorimod Jens Kindberg arbejder på en løsning, der skal sikre, at andelshaverne får deres investering tilbage.

For at gøre et eventuelt køb af Andels­kassen JAK mindre interessant for Arbejdernes Landsbank indgik ledelsen i Andelskassen JAK og Jens Kindberg 2. oktober 2015 aftale om, at Jens Kindberg købte en række nedskrevne lån for én million kroner. De købte lån havde Finanstilsynet vurderet værdiløse, og dermed ville købet af lånene forbedre andelskassens umiddelbare kapitalgrundlag.

Herefter pressede Finanstilsynet ifølge Jens Kindberg Andelskassen JAKs ledelse til at forsøge at få Jens Kindberg til at trække handlen tilbage med trusler om personligt erstatningsansvar.

Modarbejdet af Finanstilsynet

Finanstilsynet havde i øvrigt ifølge Jens Kindberg sagt til ham i løbet af weekenden 3.-4. oktober, at han »skulle passe på ikke at ende som Karsten Ree« – underforstået at tilsynet efter Jens Kindbergs eventuelle køb af Andelskassen JAK ville besøge andelskassen ret hurtigt igen, hvor beregningerne »nemt kunne vise behov for yderligere kapital«.

Karsten Ree skød i årene 2009-2010 ad flere omgange op mod 800 millioner kroner i den kriseramte Amagerbanken.

Men kort efter blev der fundet behov for nye store nedskrivninger, og derfor gik Amagerbanken konkurs i februar 2011, og Karsten Ree tabte op mod 800 millioner kroner.

»Jeg synes, det er bekymrende, at Finans­tilsynet kan finde på at true med at lave »en Karsten Ree«, såfremt jeg investerede i andelskassen,« siger Jens Kindberg.

Efterfølgende fandt Jens Kindberg desuden ud af, at Finanstilsynet 5. oktober havde påbegyndt en grundig undersøgelse af Jens Kindbergs bankforretninger i Arbejdernes Landsbank. Også dette er Jens Kindberg fortørnet over.

»Jeg må indrømme, at jeg blev utroligt bekymret over, at Finanstilsynet på den måde angriber mine andre bankforretninger, og jeg synes personligt, at det er grænse­overskridende at skulle opleve at blive modarbejdet af en offentlig myndighed,« skriver Jens Kindberg i det åbne brev til erhvervsministeren.

Finanstilsynet ønsker ikke at kommentere de enkelte anklager, men har sendt følgende fra vicedirektør Kristian Vie Madsen via e-mail:

»Helt generelt er det sådan i forbindelse med krisehåndtering i penge­institutter, at Finanstilsynet tilskynder ledelsen af det kriseramte institut til at søge en holdbar løsning. Enten i form af fusion med et andet sundt pengeinstitut eller i form af kapitaltilførsel ad anden vej. En sådan løsning vil minimere skadevirkningerne i forhold til samfundet, og herunder vil det ikke mindst kunne sikres, at ingen indskydere lider tab. Jeg kan blankt afvise, at Finanstilsynet på nogen som helst måde fremsætter trusler i forbindelse med sagsbehandlingen. Jeg kan derudover fastslå, at et institut i problemer naturligvis altid kan komme i kontakt med Finanstilsynet, uanset hvilken ugedag det er.«