Partnering i fare for at køre af sporet

Læs mere
Fold sammen
Det er baggrunden for, at Bygherreforeningen nu slå til yd for en partneringpolitik, som skal vejlede bygherrerne i at fokusere på de aspekter af partnering, hvor der kan høstes kontante fordele, uden at der løbes store risici.

Formanden for Bygherreforeningen, Knud Erik Busk, siger i den forbindelse: - Partnering har potentiale til at rette op på mange af de dårligdomme vi lider under i byggesektoren i form af konflikter og suboptimering af de enkelte parters indsats. Men det er også en kendsgerning at partnering er et nyt og relativt uafprøvet koncept i Danmark. Faren er derfor at vi går for hurtigt frem med dristige eksperimenter inden for denne samarbejdsform og render ind i ubehagelige oplevelser, som kan være så alvorlige, at partnering som helhed får et dårligt renommé. Med partneringpolitikken gives der anvisninger på, hvordan vi bevæger os fremad uden at løbe ind i de store katastrofer.

Partneringpolitikken består af en summarisk indføring i partnering samt fire principper, som skal guide de professionelle bygherrer, som Bygherreforeningen repræsenterer.

Mette Slott, der er formand for det udvalg, som har udarbejdet partneringpolitikken, mener at fokus nemt kan komme til at ligge det forkerte sted i partneringprojekter:

-Der har været alt for meget fokus på økonomi og jura i partneringudviklingen. I virkeligheden handler det om at skabe gode betingelser for samarbejde til gavn for det aktuelle projekt. Så kommer den gode økonomi som et resultat af parternes kreativitet og engagement. Derfor har vi med partneringpolitikken peget på projektoptimering i samarbejdet mellem rådgivere og entreprenører som det enkeltpunkt der har det største potentiale. Man må erkende, at det er daglig udfordring at få samarbejdet til at fungere. Der er så let at falde tilbage i de vante roller, så det er virkelig en kulturændring vi er i gang med.

Partneringpolitikken følges op med kurser samt et partneringforum, hvor bygherrer og andre inviteres til at dele deres partneringerfaringer med resten af byggeriet.

høy