Parken-sag: Forsvarere gik i kødet på anklager

Forsvarerne gik mandag løs på anklagerens fremstilling af Parken-sagen om kursmanipulation med Parken-aktien.

Don Ø (på billedet) og Jørgen Glisturp ankede deres fængselsdomme i sagen om kursmanipulation. Nu kører sagen igen i Østre Landsret. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Forsvarerne i Parken-sagen angreb flere gange anklagerens fremstilling af Parken-sagen, da det mandag var forsvarernes tur til at fremlægge deres syn på ankesagen om kursmanipulation, som for verserer ved Østre Landsret.Hanne Rahbæk, der forsvarer Parken, kritiserede senioranklager Jan H. Hansen fra Bagmandspolitiet for at allerede under sin forelæggelse at forprocedere sagen.»Formålet med en forelæggelse er kort at redegøre for sagen, opridse de retlige spørgsmål og gøre det på en objektiv måde. Var det sådan en forelæggelse? Nej, anklageren forprocederede sagen, og det er alene for at få balance, at jeg står her,« lød det skarpt fra Hanne Rahbæk, der i lighed med de fire øvrige forsvarere var iført sort kappe med rødt kantbånd.

Herefter slog hun ned på en række punkter i anklagerens forelæggelse og lagde ikke fingrene imellem.

»Ifølge anklageren kan man som virksomhed godt påvirke markedet på ulovlig vis, selv om man opkøber egne aktier til et lovligt formål. Det er ren kafka,« sagde Hanne Rahbæk.

Parken-sagen handler om kursmanipulation med egne aktier fra september 2007 til oktober 2008. I byretten blev såvel Parken som Parkens tidligere topfolk, bestyrelsesformand Flemming Østergaard og adm. direktør Jørgen Glistrup dømt for kursmanipulation. Parken fik en bøde på en million kr. Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup fik begge ubetingede fængselsstraffe.

Men set med forsvarernes øjne har Parkens køb af egne aktier i perioden ikke noget med kursmanipulation at gøre. Aktierne blev ifølge Hanne Rahbæk og de øvrige forsvarere købt for at indgå som betalingsmiddel i forbindelse med bl.a. Lalandia-projektet ved Billund, men også fordi Parken skulle bruge aktier til sine aktieoptionsprogrammer.

Jørgen Glistrups forsvarer, Andro Vrlic, fortsatte, hvor Hanne Rahbæk slap og karakteriserede anklagerens forelæggelse som »meget ensidig og subjektiv« i blandt andet udvælgelsen af mails fra korrespondancen mellem de tiltalte

»Det er ikke i orden,« lød det fra Andro Vrlic.

Også Flemming Østergaards forsvarer, Sysette Vinding Kruse, forholdt sig kritisk til Jan H. Hansens »meget lange« forelæggelse, som hun betegnede den med henvisning til de 152 sider fra anklagemyndigheden.

Hun gik blandt andet i rette med anklagerens fremstilling af, at Flemming Østergaard skulle have haft en »fremadrettet økonomisk interesse« i en aftale med SH Finans om en handel med nogle Parken-aktier. Der var ifølge Sysette Vinding Kruse intet fremadrettet i den aftale, hvorfor hun opfattede det som en »illoyal forelæggelse«.

»Der blev jo indgået en aftale, som ændrede det til et engangsbeløb, så det er ikke en objektiv forelæggelse, og det støder mig,« sagde hun.

Sysette Vinding Kruse mente heller ikke, at anklageren havde grund til at stille så spørgsmålstegn ved Parkens adfærd i forbindelse med opkøb af egne aktier.

»Hvis man koger anklagerens synspunkter ned til en maggi-terning, så havde Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup tilsyneladende kun én ting i hovedet, og det var at manipulere kursen,« sagde Sysette Vinding Kruse.

Én ting var både forsvarere og anklager er dog enige om. Den såkaldte seksmåneders regel, som Københavns Byret nævnte i dommen, har ingen af dem nogen sinde hørt om før.

Byretten fandt, at »der ved opgørelsen af Parkens aktiebehov tidligst kunne være en reel forretningsmæssig begrundelse for at opkøbe aktier til optionerne seks måneder før påbegyndelsen af det kvartal, hvor leveringsforpligtelsen kunne indtræde«.

»Den kom op som en trold af en æske,« sagde Hanne Rahbæk.