Papirbøvl og afgifter kan tvinge vækstvirksomhed til udlandet

Den danske konkurrenceevne svækkes i høj grad af administrative byrder, der koster virksomheder dyrebare ressourcer. I Ishøj truer en ny afgift med at rykke kosttilskudsfirmaet Axellus ud af landet.

Virksomheden Axellus, som producerer kosttilskud. er blevet pålagt en ny spiritusafgift fra Skat, og direktør Henning Søgaard frygter, at han kan blive nødt til at flytte virksomheden til udlandet. Foto Uffe Weng Fold sammen
Læs mere

I Ishøj ligger firmaet Axellus, hvor man producerer og markedsfører kosttilskud. Noget virksomheden er førende på i Norden og en markant udbyder af i resten af Europa.

Men beskæftigelsen i Ishøj er truet af en nyligt pålagt spiritusafgift fra Skat. Et af de produkter, virksomheden producerer, er det flydende kosttilskud Ginseng Gerimax Energikur, og med et indhold af likørvin og en alkoholprocent på 12,5 mener Skat ikke, at kosttilskuddet kan fritages fra den afgift.

Afgiften fik prisen på den flydende energikur til at stige med 20 procent i januar, og derfor forventer virksomhedens direktør, Henning Søgaard, at produktet som minimum bliver trukket fra det danske marked. I værste fald kan de administrative byrder betyde, at virksomheden på længere sigt må flytte ud af landet. Noget som medicinalvirksomhederne Ferrosan og Nycomed allerede har besluttet at gøre.

»Det vil ikke kunne svare sig for mig at have forretningen i Danmark set i forhold til, at kunderne kan finde de samme produkter til en væsentlig lavere pris fra udenlandske udbydere i nabolandene eller i lægemidler med samme produktindhold på apoteket, der er afgiftsfritaget,« siger Henning Søgaard.

Udgifter til administration stiger kraftigt

Egentlig har Skat bevilget en afgiftsfritagelse for Axellus’ Gerimax Ginseng-produkt gennem de senest 24 år, men en ændring i Skats praksis betyder, at man nu vil opkræve vin- og spiritusafgift på kosttilskud, som var det nydelsesmidler.

»Det til trods for, at vi klart angiver, hvor stor en dosis man dagligt må tage, og at den ikke må overskrides. Alkoholens funktion er at stabilisere de aktive stoffer i kosttilskuddet – ikke at gøre kunderne berusede,« siger Henning Søgaard.

Afgiften kommer til at koste Axellus i omegnen af 500.000 kr. om året fordelt på de 150.000 flasker energikur, som selskabet producerer.

Deruodver forventer Axellus også, at ændringen vil skabe adskillige administrative byrder, der vil svække de danske producenters konkurrenceevne. Henning Søgaard vurderer, at de administrative omkostninger er fem gange større end selve afgiften.

»Det er en administrativ byrde i yderste potens for min virksomhed. Ud over at kosttilskuddenes emballage skal laves om, skal vi købe nye maskiner for at holde produkterne adskilt, og der vil være meromkostninger for virksomheden i form af øget administration og kontrol,« siger han og tilføjer:

»Derudover skal vi lægge et depositum hos Skat, så de er sikre på, at vi betaler afgiften. Jeg kan ikke lade være med at grine, for det er da absurd,« siger Henning Søgaard.

Gebyr for at eksistere

Siden 2012 er kosttilskudsvirksomheder i Danmark blevet pålagt særlige årlige gebyrer, som de skal betale bare for at eksistere og et årligt gebyr på hvert produkt, de sælger. Dette er oven i de gebyrer, som virksomhederne eksempelvis betaler for en myndighedskontrol.

»Vi har ikke kunnet finde andre brancher, hvor der er et eksistensgebyr, og det er da grotesk, at hvis vi vil udvikle et produkt, skal vi betale gebyrer. Så hæmmer man udviklingen,« siger Henning Søgaard.

I den netop offentliggjorde Globaliseringsredegørelse fra Dansk Industri (DI), der sætter fokus på den danske konkurrenceevne ud fra adskillige indikatorer, er Danmark faldet fra en 12. plads ud af 33 OECD-lande i 2013 til en 19. plads i 2014 på indikatoren »Administrative byrder ved statslig regulering«.

DI skriver i en kommentar til placeringen, at »tilbagegangen understreger nødvendigheden af regeringens lancering af »Virksomhedsforum for enklere regler« i 2012. Forummet skal gøre op med virksomhedernes oplevede byrder og sætte ind dér, hvor det gavner virksomhederne mest.

Tallene illustrerer også, at der er et behov for yderligere tiltag, hvis erhvervslivets vurdering af byrdeniveauet i Danmark skal blive bedre.

Hele tiden nye rammer og regler

Hos Axellus er man også glad for regeringens initiativ, men her mener Henning Søgaard dog, at man ikke har turdet gøre op med de større administrative byrder, »og derfor har erhvervslivet ikke set den effekt af tiltaget, som man kunne have haft. Det er ærgerligt, at man ikke har satset mere«.

Generelt er Henning Søgaard glad for at drive forretning i Danmark. Befolkningen har gode muligheder for uddannelse på alle niveauer, og det skaber en kompetent arbejdsstyrke.

»Men rammebetingelserne og reglerne ændrer sig konstant, og det hæmmer erhvervslivet, når der hele tiden er en ny regel at forholde sig til. Derfor vil jeg kraftigt opfordre til at man får ryddet op i bureaukratiet, og muget ud i afgifterne, så det er nemmere og mere konkurrencedygtigt at drive forretning i Danmark,« siger han.