Pæn udenlandsk vækst i Danske Bank

Danske Bank oplevede en pæn vækst på stort set samtlige udenlandske markeder i 2006, fremgår det af bankens årsrapport.

På det nordiske marked opnåede Danske Bank en stigning i resultatet før skat på 25 pct. i Sverige og en stigning på 53 pct. i Norge. I begge lande har bankens aktiviteter nydt godt af den generelle økonomiske vækst. I både Sverige og Norge forventer Danske Bank en fortsat vækst i 2007, dog forudser banken, at den økonomiske vækst i de to lande vil blive margninalt lavere i 2007.

På bankens aktiviteter i Nordirland blev resultatet før skat et minus på 104 mio. kr, hvilket primært skyldes store udgifter til en re-branding af banken Northern Bank samt intergrationsomkostninger i forbindelse med implemtering af Danske Banks IT-platform. Danske Bank venter, at integrationen af it-systemet vil slå igennem i 2007 og skabe yderligere vækst på koncernens nordirske aktiviteter.

I Irland forbedrede Danske Bank sit resultat før skat til 26 mio. kr mod et tab på 106 mio. kr. i 2005. Banken tilskriver det gode resultat, at der har været en generelt høj økonomisk vækst i Irland, der har øget efterspørgslen på lån blandt både erhvervs- og privatkunder. Markedsandelen på udlån blev øget fra 3 pct. i slutningen af 2005 til 4 pct. i slutningen af 2006.

På bankens øvrige aktiviteter i Nordania samt landene Luxembourg, Tyskland, Polen og Helsinki-filialen i Finland opnåede Danske Bank et resultat før skat på 1308 mio. kr. i 2006 mod 713 mio. kr. i 2005.

RB-Børsen