På vej til Danmark: Svenskere ramt af sort skærm fra 4G-støj

I løbet af få måneder har hundredvis af 4G-støjramte svenskere henvendt sig til teleoperatørernes hotline for blandt andet at få et gratis støjfilter tilsendt. Danskerne kan kigge langt efter både hotline og gratis filtre, når støjen kommer til Danmark.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

De svenske tv-seere er så småt begyndt at mærke konsekvenserne af det mobile bredbåndsnet ved 800 MHz, som er i fuld gang med at blive rullet ud i Sverige. Således oplever vores nordiske naboer, som ser tv via egen antenne, udfald i billedet og pixelering, efterhånden som der bliver tændt for 4G-signalerne i Sverige. Det skriver Version2

Det viser en foreløbig evaluering af forstyrrelser af tv-signalet som følge af 4G-nettet, som det svenske svar på Erhvervsstyrelsen, PTS (Post- och telestyrelsen), har lavet.

Som Ingeniøren tidligere har kunnet fortælle, så vil 4G-signaler ved 800 MHz kunne give forstyrrelser af tv-billedet, fordi bredbåndsfrekvenserne kort fortalt anvender frekvenser, som tidligere blev brugt til udsendelse af tv. Og nu har svenskerne altså høstet de første erfaringer.

Evalueringen fra PTS viser, at 33 borgere har rettet henvendelse til myndigheden siden september 2011. Men evalueringen viser også, at langt hovedparten af de svenskere, som har oplevet forstyrrelser, ikke har henvendt sig til PTS, men til den hotline, som de svenske teleoperatører, der anvender 800-MHz-licenserne, har været forpligtigede til at oprette.

»Vi fandt, at det mest behjælpelige ville være, hvis forbrugerne havde ét telefonnummer, hvor de kunne få oplysninger om blandt andet basestationer (mobilmaster, red.),« forklarer Lars Eklund, enhedschef for spektrumafdelingen hos PTS.

Den særlige hotline, som teleoperatørerne i Sverige altså har været pålagt at oprette, har i perioden januar til marts 2012 modtaget hundredvis af henvendelser fra svenskere med tv-problemer, fremgår det at evalueringen fra PTS.

Når seerne ringer til den centrale hotline som følge af forstyrrelser af den ene eller den anden art på tv-skærmen, så bliver det først og fremmest kontrolleret, hvorvidt der står en 4G-mobilmast i nærheden tv-seernes placering, fortæller Lars Eklund.

»Ofte finder de ud af, at der befinder sig en basestation i nærheden. Så sender de et filter ud med instruktioner om, hvordan det skal installeres,« siger han.

De svenske tv-seere skal ikke betale for filteret, som kan dæmpe forstyrrelserne fra 4G-signalerne.

»Jeg tror, at et filter hjælper i de fleste tilfælde,« siger Lars Eklund.

Ikke gratis i Danmark

I Danmark er der også formodninger om, at 4G-signaler ved 800 MHz kommer til at give forstyrrelser på tv-skærmene, når det mobile bredbånd bliver rullet ud fra 2013 og frem mod slutningen af 2015. Således anslår Erhvervsstyrelsen på baggrund af en rapport, at op mod 10.000 husstande, der modtager via det jordbaserede sendenet (egen antenne eller fællesantenne), vil komme til at opleve forstyrrelser.

En del af de forstyrrelser skulle dog kunne afhjælpes ved at installere den form for filtre, som også svenskerne har haft glæde af. Danskerne får dog som udgangspunkt ikke et gratis filter tilsendt, ligesom der heller ikke er lagt op til at oprette nogen central hotline.

Både Erhvervsstyrelsen og erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) har flere gange tidligere afvist at holde støjramte forbrugere skadesløse - blandt andet med henvisning til, at det er op til forbrugerne selv at sikre kvaliteten af deres tv-udstyr.

Derudover har ministeren og styrelsen påpeget, at der i Danmark er særlige restriktioner på sendestyrken for den del af frekvensbåndet, der ligger tættest på tv-signalerne, hvilket skulle mindske antallet af støjramte tv-seere. Restriktionerne har dog ikke ændret på den officielle udmelding fra

Erhvervsstyrelsen har over for ing.dk ikke umiddelbart ønsket at kommentere resultaterne af den svenske evaluering netop med henvisning til, at der i Danmark er nogle andre restriktioner i forhold til 800 MHz, end det er tilfældet i Sverige.

Teleoperatøren TDC har over for ing.dk generelt afvist at kommentere på 800 MHz-frekvenserne med henvisning til, at virksomheden ikke har lov til det, så længe auktionsforløbet, hvor 800 MHz-licensindehaverne skal findes, står på. Også 3 har tidligere afvist at kommentere omkring 800 MHz med samme begrundelse.

Administrerende direktør i tv-distributøren Boxer Steen Ulf Jensen vil gerne kommentere den svenske evaluering. Boxer udsender tv via det jordbaserede tv-sendenet i Danmark, og virksomhedens kunder risikerer derfor at opleve forstyrrelser, når det danske 4G-net ved 800 MHz bliver rullet ud. Desuden er Boxer ejet af svenske Teracom, som driver det jordbaserede sendenet (DTT) i både Sverige og Danmark.

»Vi hæfter os ved, at der jo ER problemer i Sverige,« siger Steen Ulf Jensen, som flere gange tidligere har efterlyst kompensation til de af virksomhedens kunder, som måtte opleve gener som følge af 4G-støj.

Selvom han håber på, at de restriktioner, der er lagt i forbindelse med anvendelsen af 800 MHz-frekvenserne i Danmark vil begrænse generne for tv-seerne, så efterlyser Steen Ulf Jensen også et dansk modstykke til den svenske model, hvor teleoperatørerne har oprettet en hotline og sender gratis filtre ud til støjplagede svenske tv-seere.

»Det er godt, man har taget den vej, at man på forhånd forsøger at begrænse problematikken. Men vi er bekymrede over, at der ikke rigtigt er nogle remedier til at håndtere det, hvis der nu bliver problemer. Så tror vi, problemet havner hos os og hos vores kunder,« siger han.

Støj rammer antenneforstærkere

Lars Eklund fra PTS fortæller, at den svenske myndighed har foretaget flere målinger på baggrund af de 33 henvendelser, som PTS har fået. Ingen af henvendelserne har som sådan vist forstyrrelser jf. definitionen på forstyrrelser, omtalt i de svenske licensbetingelser – eksempelvis telemaster, der sender kraftigere end de har lov til. Men derfor har der altså alligevel været svenskere, der har oplevet problemer med tv-modtagelsen.

PTS’ stikprøvemålinger har blandt andet vist, at antenneforstærkere har været et problem, fordi de risikerer at overstyre, hvis forstærkeren befinder sig for tæt på en 4G-mast.

Derudover har der også været et problem med en såkaldt aktiv antenne, det vil sige en antenne med en indbygget forstærker. Filteret skal nemlig sidde før forstærkeren for at undgå, at den overstyrer, og hvis forstærkeren er indbygget i selve antennen, kan det ikke lade sig gøre.

Når filteret skal sidde før en forstærker, betyder det også, at det i nogle tilfælde kan være nødvendig med professionel hjælp. Selvom filteret i sig selv er forholdsvist simpelt at montere, så kan forstærkeren nemlig befinde sig på taget ved antennen, fortæller Lars Eklund.

»Operatørerne ønsker ikke, at kunderne skal klatre rundt på taget. Foreløbigt har forbrugerne selv måttet betale for den nødvendige hjælp til det,« siger han.

De svenske myndigheder planlægger at lave en ny evaluering til næste år, hvor 4G-nettet er yderligere udbygget.

»Vi vurderede, det var temmelig vigtigt at opsummere det første år. Og vi er klar over, at inputtet på nuværende tidspunkt er ret begrænset.«

Desuden forudser Lars Eklund, at der også vil komme yderligere sager med tv-forstyrrelser efterhånden, som de svenske tv-seere begynder at tage dongler og telefoner til sig, som kan gå på 4G-nettet ved 800 MHz, da disse enheder kan befinde sig ganske tæt på tv-apparaterne.

Processen for den danske 800 MHz auktion løber af stablen i disse dage.

De kommende licensindehavere i Danmark bliver efter planen offentliggjort 29. juni.

Deltag i debatten på Version2