På vej mod køreplan for gas i dansk transport

Startskuddet er gået til gas til transport – især tung transport. Men der er stadig ikke fælles fodslag om, hvilken vej man skal gå med hensyn til gas i køretøjer.

Niels Anders Nielsen, chefkonsulent i Trafikstyrelsen, er med til at indsamle fakta om, hvordan godstransport i fremtiden kan blive grønnere. Foto: Carsten Tejner Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Antallet af møder, der har været om godstransport i fremtiden, er utallige, og uenigheden mellem interessenter og eksperter er stor, hvilket en række talere ved et seminar på HMN Naturgas forleden også vidnede om. Blandt de tilstedeværende var Niels Anders Nielsen, chefkonsulent i Center for biler og Grøn Transport i Trafikstyrelsen. Han var der blandt andet for at samle viden og erfaring.

»Og vi er ikke forudindtagede,«siger Niels Anders Nielsen, der fra sidst i firserne har arbejdet med energi- og miljø fra transportsektoren og har fulgt de fleste forsøgsprojekter siden.

»Der handler om at samle fakta fra de forskellige projekter og få en forventningsafstemning med branchens interessenter,« siger Niels Anders Nielsen.

Han peger på kollektiv trafik. Gasbusser er dyrere end dieselbusser, så hvem skal betale de dyrere billetter andre end kommunens borgere. Omlægges bilafgifterne til fordel for naturgas, skal andre typer biler så betale?

»Det handler om politik. Regeringen har fastlagt, at transporten skal være fossilfri i 2050 – og i dag er så en mulighed at omstille transporten til naturgas som springbræt til fossilfrit biogas. Kun fire til seks pct. af eksempelvis gylle afgasses, og biogas anvendes ikke i den danske transportsektor endnu. Det er målet, at 50 pct. af gyllen skal afgasses i 2020.

En ny dieselmotor, der opfylder Euro 6 miljøkrav, som fra 1. januar er lovkrav for tunge køretøjer, har en god virkningsgrad – modsat en gasmotor, og så har dieselmotoren ikke et større CO2-udslip end en gasmotor. Desuden er der syv pct. biodiesel iblandet den almindelige diesel. Og udslippet af NOxer (kvælstof-ilter) og sodpartikler er minimale – og i øvrigt omfattet af de samme krav som til gasmotoren,« siger Niels-Anders Nielsen.

Han stiller sig også lidt uforstående over for argumentet om, at Sverige og Tyskland har succes med gasbiler. I Tyskland er der ca. 1.000 gasfyldestationer og ca. 100.000 biler, men med landets 81 mio. indbyggere svarer det til under 0,5 pct. af bilerne til trods for, at tyskerne har en afgiftsmæssig fordel ved gas.

»I Sverige har man to store bilfabrikker, Scania og Volvo, som der tages hensyn til. Herhjemme kan vi lettere se på samfundsøkonomien. Hvor får vi mest miljø for pengene? Derfor er det vigtigt at se, hvilke initiativer, der er mest omkostningseffektive, og hvad det koster pr. ton at reducere CO2- udslippet,« siger Niels Anders Nielsen.

Masser af gas

Han fortæller også, at biogas er dyrere at producere end naturgas. Naturgas kommer ud til forbrugerne direkte. Biogas skal oprenses, før det kan bruges i en bilmotor. Men fordelen er, at Danmark – modsat eksempelvis Sverige – har et veludbygget naturgasnet, så distributionen er optimal. Der er måske knap så meget gas tilbage i Nordsøen, men masser i naturgas i Verden, hvilket vil gøre det muligt at købe af diverse gasproducenter som bl.a. russiske Gazprom.

Arbejdet med analysen af rammevilkår for gas skal anvendes i det videre arbejde til udmøntning af de 20 mio. kroner, som regeringen har afsat til infrastruktur til gas. Midler til gasområdet udmøntes i perioden 2013-2015 i et partnerskab mellem relevante interessenter samt Energistyrelsen og Trafikstyrelsen.

Analysen af rammevilkår for gas forventes også at kunne anvendes i forbindelse med den køreplan (Road Map) for udfasning af fossile brændstoffer, som transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) for nylig meldte ud skal udarbejdes. Mange forskellig interessenter i form af centrale brancheorganisationer samt grønne organisationer vil blive inddraget bl.a. ved deltagelse i følgegrupper og ved at medvirke i en række workshops med henblik på, at grøn transport bliver belyst så bredt som muligt.

2050 er ikke så langt væk

»Transport binder landet sammen, men det nytter bare ikke kun at tale om diesel eller gas til transport. Det handler om at effektivisere transportsystemet – f.eks. ved at få borgerne til at cykle og køre bus, tog og metro, så vi kan få CO2-udslippet ned. Det er vigtigt, at alle transportformer spiller sammen.

Vejtransporten er udfordringen. Man skal huske, at selv hvis vi fordoblede den kollektive trafik i landet, ville biltransporten udgøre små 70 pct. – mod knap 80 pct. i dag,« siger Niels Anders Nielsen, der tilføjer:

»2050 er ikke så langt væk, når man ved, at bare personbilsparken udgør 2,3 mio. biler, og at der indregistreres 170.000 nye i år. Derfor tager det lang tid at omstille bilparken,« siger Niels Anders Nielsen.

Ifølge De Danske Bilimportører kører en bil i gennemsnit 17 år herhjemme, inden den skrottes.

»EU er der heldigvis til at stille ens krav til alle, så konkurrenceforholdene er ens, når det gælder teknik og miljø. Bilindustrien leverer samtidig det, som man politisk bestemmer sig til. Biler og lastbiler har aldrig været renere, og i 2012 havde vi herhjemme købt de mest energieffektive biler i Europa. Skrappere EU-krav til nye biler drøftes for tiden, og det er forventningen, at der kan opnås enighed om, at nye biler i 2020 i gennemsnit kun udleder 95g CO2 per km svarende til ca. 25 km/l.,« siger Niels Anders Nielsen.