OW Bunker var klar til investorers spørgsmål om »dirty business« i i Singapore

Potentielle købere spurgte til, hvordan OW Bunker kontrollerede den beskidte bunkerbranche i østaten, hvor det var en kendt sag, at der blev snydt med mængderne, når f.eks. Mærsk-skibe tankede olie, kom det frem ved retten i Aalborg fredag.

Foto: Kasper Palsnov

Mens topledelsen i OW Bunker arbejdede på at få selskabet børsnoteret, forberedte ledelsen sig på investorernes kritiske spørgsmål til den beskidte måde, oliehandel foregik på i Singapore. Her stod OW Bunkers nye datterselskab for en meget aggressiv vækststrategi i et beskidt bunkermarked.

OW Bunkers tidligere chef for datterselskabet Dynamic Oil Trading (DOT) i Singapore Lars Møller står tiltalt for groft mandatsvig for 156 mio. dollars, fordi han ifølge anklagemyndigheden har ydet millionkreditter til DOT’s kunder på egen hånd uden om topledelsen hjemme i Aalborg.

Lars Møller fortalte i retten fredag, hvordan OW Bunker med etableringen af DOT i 2012 lagde en ny og væsentlig mere aggressiv strategi, end den OW Bunker hidtil havde forfulgt. Det skete med det ene formål at tjene flere penge.

Forholdene i Singapore var anderledes end i resten af verden. Bunker-business var “dirty business”. Det vidste OW Bunker-ledelsen i Aalborg godt, og derfor forberedte man sig grundigt på at håndtere dette frem til børsnoteringen foråret 2014. Det fremgår at materiale, som blev fremlagt af den bedrageri-tiltalte tidligere direktørs forsvarer, Anders Németh.

Advokaten viste fredag retten i Aalborg en præsentation beregnet for OW Bunkers kommende investorer, og her forberedte OW Bunker-ledelsen med topchef Jim Pedersen i spidsen sig på spørgsmål fra investorerne om “dirty business” i Singapore.

Snakken om »dirty business« i Singapore dækker ifølge Lars Møller over en praksis i Singapore, som var kendt af alle i branchen, hvor der blev snydt på vægtskålen, når der blev fyldt olie på eksempelvis Mærsks store containerskibe i Singapore. Her var det almindelig kendt i bunkerbranchen, at man brugte den såkaldte cappuchino-metode, hvor man fyldte olie på skibene iblandet luft, således at eksempelvis Mærsk-skibet fik mindre olie, end der er betalt for. Det gav så en skjult profitmulighed for bunkerbranchen.

»Alle indenfor bunker og shipping, også i Aalborg, er fuldstændig klar over, hvilken handelssystematik, der var i Singapore,« sagde Lars Møller i retten.

Inden OW Bunker-ledelsen sammen med virksomhedens ejer, den svenske kapitalfond Altor besluttede at børsnotere olievirksomheden, forsøgte man at sælge til flere store virksomheder i bunker og commodities. En af de virksomheder, man henvendte sig til, var den store commodity-virksomhed Cargill.

Anders Németh fremlagde OW Bunker-ledelsens præsentationsmateriale overfor Cargill, hvoraf det fremgik, at Cargill havde stillet spørgsmål til, hvordan OW Bunker håndterede de etiske spørgsmål omkring   »dirty business« i i Singapore.

Det lykkedes aldrig at få solgt virksomheden til en industriel køber, men OW Bunker-ledelsen havde lært noget af første runde. Ifølge materiale, som Lars Møllers forsvarere fremlagde i retten, var virksomhedens ledelse forberedt på at besvare spørgsmål om den “dirty” bunker-business i Singapore, når OW Bunker-ledelsen skulle præsenteres for potentielle investorer i forbindelse med den kommende børsnotering, hvor DOT generelt var nedprioriteret i kommunikationen.