OW-Bunker kurator går til politiet

Den særlige ad hoc-kurator i OW Bunker, Søren Halling-Overgaard, har i forbindelse med sin undersøgelse af det krakkede selskab underrettet Bagmandspolitiet om potentielt strafbare forhold.

Foto: Henning Bagger.
Læs mere
Fold sammen

Bagmandspolitiet har nu fået en officiel henvendelse fra boet efter det krakkede OW Bunker om muligvis strafbare forhold i forbindelse med det spektakulære krak i det børsnoterede selskab.

Boet har hyret Søren Halling-Overgaard til at lave en vurdering af, hvem der kan stilles til ansvar for konkursen i OW Bunker, og i den forbindelse har advokaten taget fat i Bagmandspolitiet.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

»På baggrund af de gennemførte undersøgelser har [ad hoc kurator] foretaget orientering af SØIK, jf. herved konkurslovens §110,« skriver Søren Halling-Overgaard i sin redegørelse, som Berlingske er i besiddelse af.

Konkurslovens §110 siger tydeligt, at kurator skal gå til politiet, hvis der foreligger oplysninger, der »giver grundlag for politimæssig efterforskning mod skyldneren eller andre.«

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Søren Halling-Overgaard om de mere konkrete dele af henvendelsen til Bagmandspolitiet. Juraprofessor ved Aalborg Universitet Lars Bo Langsted forklarer dog, at det ikke er usædvanligt, at kuratorer anmelder forhold til politiet:

»Bestemmelsen i konkursloven pålægger kurator pligt til, hvis der tilsyneladende er forekommet ulovligheder op til konkursen,  at underrette politiet om det. Det er dog ret unormalt, at politiet kigger på anmeldelserne,« siger han.

I OW Bunkers tilfælde er Bagmandspolitiet dog kommet kurator i forløbet, for styrken har siden slutningen af 2014 haft en undersøgelse af krakket i bunkerselskabet kørende.

Det er i skrivende stund uklart, hvem henvendelsen til SØIK retter sig mod, men Søren Halling-Overgaard udpeger i rapporten flere personer, som han mener har handlet ansvarspådragende i forbindelse med konkursen: Det drejer sig blandt andre om tidl. direktør Jim Pedersen samt Altor-bossen Søren Johansen.