Overflødige reservationer kan koste dyrt

Av! Det er godt af have et hotelværelse i baghånden, hvis rejsen eller mødet skulle trække ud og I ikke når hjem. Men får firmaet ikke afbestilt i ordentlig tid, kan det give økonomisk bagslag.

En aftale er en aftale. Men en reservation af hotel eller selskab binder normalt kun 100 procent, hvis den ikke afbestilles i tide.

Husker man til gengæld ikke at afbestille i tide, kommer man typisk til at hænge på hele eller en del af regningen for opholdet.

Det fremgår af faste kotymer og aftaler i Hotel og restaurationsbranche, som også er tiltrådt af domstolene. En enkelt overnatning for én person kan normalt afbestilles dagen før uden omkostninger, men så snart der er tale om grupper, selskaber og konferencer er snakken en anden.

Giver man først besked dagen før, eller udebliver selskabet/kursisterne helt, koster det fuld pris plus eventuel udgift til orkester eller lignende, der ikke kan afbestilles med kort varsel.

Bliver man færre end regnet med, skal der gives besked mindst tre uger før, ellers koster det også.

Markedschef Gry Asnæs, Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Brancheorganisation (Horesta) under Dansk Erhverv forklarer, at afbestillinger og "no show" kan sætte hotelejere og restauratører i en økonomisk kattepine. De har indrettet sig på reservationerne i ordrebogen, og en uventet udeblivelse koster.

- Du kan jo ikke lagerføre et tomt værelse eller en tom stol i restauranten. Når gæsten udebliver er omsætningen væk, forklarer Gry Asnæs.

Hos Horesta gør man meget ud af at orientere om, hvordan medlemmerne sikrer sig mod tab som følge af udeblevne selskaber og overnattende. Reglerne om "afbestilling" er placeret øverst på jura-hjemmesiden hos Horesta, så alle kan orientere sig.

Når erhvervskunder bestiller hotel, spisning eller konference, er det parternes egen aftale, der gælder.

Der vil normalt være henvist til branchens standardbetingelser og kotymer, som også er respekteret af domstolene.

Der findes en Rammeaftale mellem Horesta og Danmarks Rejsebureau Forening (DRF), som er generelt fulgt.