OVERBLIK: Uber er en omstridt tjeneste i EU

Det er uklart i EU, hvilken type tjeneste Uber er. Flere lande har forbudt eller begrænset selskabets kørsel.

En tiltale mod selskabet Uber i Danmark ventes først at blive rejst, når den første sag mod en Uber-chauffør er endeligt afsluttet. (Foto: Reuters/Sergio Perez) Fold sammen
Læs mere

Fredag blev seks personer dømt ved Københavns Byret for at bryde taxiloven i deres virke som chauffører for Uber. Flere af de dømte vil anke dommen til landsretten.

En sag mod selve selskabet Uber i Danmark ventes først at begynde, når sagerne mod chaufførerne er endeligt afsluttet.

Uber er omstridt i flere europæiske lande. Læs her om Ubers status i EU og USA:

  • Ubers status i EU er ikke entydig. Det er ikke afgjort, om selskabet skal karakteriseres som en digital tjeneste eller som en transportoperatør/kørselstjeneste.
  • Digitale tjenester reguleres af EU, mens transportoperatører reguleres af medlemsstaterne.
  • Digitale tjenester drager fordel af, at der i EU er frihed til at oprette tjenester og af fri bevægelighed for tjenesteydelser.
  • En spansk domstol har som led i behandlingen af en national Uber-sag bedt EU-Domstolen tage stilling til, hvilken type tjeneste Uber er. Afgørelsen ventes ikke før efteråret 2016.
  • I Tyskland er tjenesten UberPOP, hvor chauffører uden licens og mod betaling kører med passagerer i deres private biler, ikke tilladt.
  • Belgien, Frankrig og Spanien er andre eksempler på lande, der enten har forbudt Uber eller begrænset Ubers ret til at operere.
  • Uber har klaget til EU-Kommissionen over restriktionerne i Tyskland, Frankrig og Spanien.
  • EU-Kommissionen har iværksat en undersøgelse af markedet for taxier og andre hyrevogne. Resultatet af studiet skal klarlægge, om der er brug for ny EU-regulering på området.
  • I USA blev der anlagt cirka 50 sager mod Uber i 2015 ved forbundsdomstolene, men selskabet opererer stadig i de større byer. I staten Californien, hvor Uber har hovedsæde, er Uber klassificeret som et "transportnetværkselskab".
  • Ifølge Uber selv er det ikke en taxitjeneste. Selskabet stiller en app til rådighed, som muliggør samkørsel mellem private brugere.

Kilder: Library of Congress, lexology.com.