Otte kuldsejlede offentlige IT-projekter

Det er ikke kun SKAT, der har kæmpet med fejlslagne IT-projekter. Her er otte offentlige IT-projekter, som gik helt skævt.

SKATs Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI)

Det digitale system til at inddrive skattegæld blev delvist taget i drift i 2013 efter seks års forsinkelse og ifølge flere medier med en budgetoverskridelse på mere end 300 millioner kroner. EFI er en del af SKATs systemmoderniseringer, der ifølge Rigsrevisionen foreløbig har kostet 1,5 mia. kr. og således er knap tre gange så dyr som planlagt. Berlingske har haft adgang til udkast til en analyse fra konsulenthuset Accenture, der konkluderer, at EFI-systemet er fyldt med så alvorlige og grundlæggende fejl, at det på længere sigt bør skrottes.

Arbejdsskadestyrelens it-system PROASK.

Proask blev startet op i 2008 og bliver droppet i 2014. De samlede udviklingsomkostninger er opgjort til omkring 163 millioner kroner. Hertil kommer cirka 120 millioner kroner til renter, licenser og løbende drift af systemet, som der i en test blev fundet hele 200 fejl på.

Politiets POLSAG.

IT -systemet Polsag droppes i 2012. Systemet skulle have været fuldt implementeret i 2009 og have kostet 153 millioner kroner. Regningen endte med at blive omkring en halv milliard kroner. Rigsrevisionen gav i en rapport i 2013 en sønderlemmende kritik af både Justitsministeriet og Rigspolitiets styring af it-projektet.

Digital tinglysning.

IT-projektet blev først halvandet år forsinket og havde derefter i 2009 store startproblemer. Undervejs er budgettet skredet med næsten 200 millioner kroner, og den samlede pris endte på mere end 650 millioner kroner. Overgangen til den digitale tinglysning betød flere måneder med dyr ventetid for boligejerne i efteråret og vinteren 2009 og endte med, at Domstolsstyrelsen fik kritik af Rigsrevisionen for deres håndtering af sagen.

Forsvarets Daccis.

Efter 12 års ventetid og udgifter for 410 millioner kroner trak forsvaret stikket i 2008 og afbrød kontrakten med Saab, fordi et IT-systemmet ifølge forsvaret ikke virkede. Sø-og Handelsretten dømte forsvaret til at betale næsten 40 millioner kroner til det svenske våbenfirma efter at have ophævet en kontrakt i utide. Højesteret omstødte senere dommen, så Saab i stedet skulle betale 187 millioner kr. til forsvaret.

Beskæftigelsesministeriets Amanda.

IT-systemet Amanda er synonym med offentlige IT-skandaler. I 1996 vedtager folketinget en bevilling på 214,4 millioner kroner til udvikling af et nyt system til arbejdsformidlingerne. Amanda-systemet bliver taget i fuld brug i 2003, men skrottet allerede i 2008. Ifølge Prosa har projektet kostet mindst en milliard kroner.

Domstolsstyrelsens Civilstraffe.

Det oprindelige budget lød på 80 millioner kr., og projektet skulle gøre arbejdsgangene lettere. Efter fire års arbejde lukkes projektet i 2008 grundet uenighed med it-leverandøren.

Forsvarets DeMars.

Det centrale IT-system til forsvaret bliver sat i drift i 2004 efter voldsomme forsinkelser. Prisen for udviklingen af systemet endt på 1,15 milliarder kroner i forhold til en forventet pris på 700 millioner kroner, da indkøbet blev godkendt af Folketinget i 1998. Systemet har siden mødt voldsom kritik for manglende effektivitet, ligesom der er brugt flere hundrede millioner på at vedligeholde og opdatere systemet siden da.

Kilde: Berlingske Research