Opråb til IT-branchen: Kun hvert femte projekt kan betale sig

Projektledere aner ofte ikke, om deres it-projekt giver en gevinst. Og det er ikke nok at måle på det leverede produkt for at se, om projektet kunne betale sig, siger konsulent.

Foto: Claus Bech

Der er brugt millioner af kroner på at købe, tilrette og implementere et it-system, og brugerne har brugt timer på at lære den nye brugerflade at kende. Men hvad får virksomheden så til gengæld for denne store investering? Alt for ofte slet ingenting.

Det skriver Version2.

Sådan lyder det fra Jacob Primault, manager i Rambøll Management Consulting, der har specialiseret sig i gevinstrealisering i projekter. Ifølge ham er det hele 40 procent af større projekter i offentlige og private virksomheder, der ender uden den ønskede gevinst, mens andre 40 procent kun henter nogle af gevinsterne.

Tallene gælder alle slags projekter, men it-projekter skiller sig ikke ud med langt bedre gevinster end gennemsnittet.

»Det koster mange penge at gennemføre it-projekter, og det kan kun begrundes med, at man får nogle gevinster i den anden ende. Men det fejler tit. Alt for ofte bliver der investeret, uden at den planlagte gevinst realiseres. I mange tilfælde er gevinsten ikke engang tydeligt defineret.,« siger han til Version2.

Jacob Primault uddyber sine pointer ved Dansk IT's konference om projektledelse onsdag den 6. februar på Hotel Scandic i Københavns Sydhavn.

En af udfordringerne er, at mange forveksler en leverance med en gevinst. Leverancen er for eksempel et it-system, der lever op til alle kravene i den kravspecifikation, leverandøren har arbejdet efter. Så gennemgår kunden det leverede system, og når der er sat flueben ud for alle kravene, tænker mange, at målet er nået.

Men it-systemet er i sig selv kun et værktøj til at opnå en gevinst, for eksempel at medarbejderne med nye, it-hjulpne arbejdsgange kan behandle samme sag på kortere tid.

»Hvis man bare forholder sig til sin kravspecifikation, får man måske et fantastisk it-system. Men det, man var på jagt efter, var i virkeligheden, at firmaet kan tjene flere penge, ved at arbejdet går hurtigere,« siger Jacob Primault.

Første trin i ethvert it-projekt skal derfor være, at man helt klart definerer, hvilke gevinster man ønsker.

»Tegn et præcist billede af, hvor du gerne vil hen. Desværre bliver projekter ofte sat i gang, uden at folk fra starten kan svare på hvorfor, og så er man på et forkert spor fra starten af,« siger Jacob Primault.

De gevinster, man ønsker, skal så konkretiseres så meget, at de kan måles. For eksempel at en gennemsnitlig sagsbehandlingstid reduceres fra 28 minutter til 22 minutter. Den slags mål kræver selvfølgelig også, at man har målt på den nuværende situation, så man har en baseline.

Mål ikke kun leverancen, men se på gevinsterne

Som tommelfingerregel mener Jacob Primault, at projektlederne skal bruge lige så meget tid på at se, om gevinsterne bliver realiseret, som de bruger på at holde øje med leverancen.

»Når man sidder på styregruppemøder i dag, er det typisk leverancen, man monitorerer, når man ser på projektets status. Men har man ikke samtidig blik for gevinsterne, bliver det som at gå over åen efter vand. Man skal også måle fremdriften i forhold til realisering af gevinster ved et nyt it-system, så man om nødvendigt kan igangsætte tiltag, der retter op på situationen,« siger han.

Opstår det behov, må man gennemgå forudsætningerne nøje og fastlægge, hvor nye tiltag er relevante. Måske spærrer en anden arbejdsgang for de forventede effektiviseringer, eller måske mangler brugerne forståelse for, hvorfor der indføres forandringer.

»Meget af den udvikling vi laver, handler om mennesker, der har holdninger til de arbejdsmæssige forandringer, de indgår i, og som reagerer på dem. De kan blive nervøse for, om de mister deres arbejde, eller klager over, at organisationen ikke tilgodeser dem. Sådanne følelser betyder, at det er svært i praksis at lave de nødvendige forandringer. Så kan det være nemmere bare at tegne en projektplan og følge den.«

Jacob Primault er blandt oplægsholderne til Dansk IT's konference om projektledelse, der finder sted onsdag d. 6. februar på Hotel Scandic i Københavns Sydhavn. Version2 er mediepartner på konferencen.