Opgør med sløsede bankrevisorer

Som konsekvens af bankrevisorernes mangelfulde arbejde i en række krakkede banker vil erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen nu stramme gevaldigt op på reglerne for revisorernes arbejde.

Nedturen i Tønder Bank bliver fremhævet som eksempel på en bank, der går ned, selv om revisorerne ikke havde bemærkninger til regnskaberne. Fold sammen
Læs mere
Foto: CLAUS FISKER

Nu strammes grebet om de revisorer, som gav en blank påtegning til banker, få måneder inden de krakkede. Fremover skal revisorer af finansielle virksomheder have ekstra uddannelse og en særlig certificering, som Finanstilsynet kan tage fra dem, hvis det vurderes, at de ikke gør arbejdet godt nok.

Det er nogle af de ændringer af revisorloven og lov om finansiel virksomhed, som erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) lægger op til i et nyt lovforslag. Det sker, efter revisionskoncerner som BDO, Deloitte og PwC gang på gang har blåstemplet årsregnskaber i banker, der kort tid efter er gået konkurs. Seneste eksempel er Tønder Bank, der uden bemærkninger i regnskabet fra BDO gik konkurs i november 2012.

I Finanstilsynet mener kontorchef Mads Mathiassen, at det nye lovforslag vil genskabe noget af tilliden til de kritiserede bankrevisorer. Alligevel skal der noget til, før en revisor fratages retten til at revidere regnskaber for finansielle virksomheder:

»Vi går ikke efter bagateller og småting. Det skal være et svigt af alvorlig karakter fra en revisor, som gør, at vi siger – vi kan simpelthen ikke have, at han skriver under på regnskabet og har ansvaret for, at det foregår på den måde.«

Af lovforslaget fremgår det, at uddannelseskravene skal ændres, så revisorer i finansielle virksomheder skal have yderligere 60 timers efteruddannelse i emner specifikt rettet mod finansiel revision. Det sker for at sikre den fornødne faglige kompetence. Desuden kræves det, at revisorer skal have en særlig certificering for at måtte revidere finansielle virksomheder. Den kan fratages af Finanstilsynet, hvis revisoren ikke opfylder kravene.

Lektor og statsautoriseret revisor ved CBS Jens Kristian Elkjær-Larsen mener, at lovforslaget kan give bedre revisorer og dermed øge kvaliteten af regnskaberne i de finansielle selskaber:

»Det kan potentielt øge kvaliteten af revisorerne. Dels at de får 60 timers ekstra undervisning, men også at de opfylder specifikke krav om praktisk erfaring.«

I Foreningen af Statsautoriserede Revisorer påpeger formand Morten Speitzer, at forslaget som udgangspunkt er positivt, men at det bør begrænses til kun at gælde for banker – ikke forsikringsselskaber, pensionsselskaber og andre finansielle selskaber.