Opfindsomme virksomheder forgylder Danmark

Der kan være store gevinster at hente i form af større velstand, hvis Danmark får flere virksomheder, som satser på at opfinde nye produkter og mere smarte produktionsmetoder, viser ny forskning.

Energiselskaber, industrien og virksomheder, som sælger service i form af rådgivning eller konsulentarbejde, er de klart bedste brancher til at øge salg og omsætning med hjælp fra nye produkter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Opfindsomme virksomheder, som lancerer nye produkter og sætter gang i nye aktiviteter, er en ren guldgrube for det danske samfund. De kan nemlig give deres kunder bedre produkter af højere kvalitet og til lavere pris – på samme tid.

De nye aktiviteter øger også produktiviteten så meget, at innovative virksomheder i gennemsnit giver deres ansatte 34.000 kroner mere i løn om året end ikke-innovative virksomheder. Og ses der alene på fremstillingsvirksomheder inden for industrien er forskellen på 36.000 kroner per medarbejder.

Derfor vil velstanden herhjemme kunne stige på betydelig vis, hvis en større del af dansk erhvervsliv begyndte at satse mere på lancering af nye produkter, bedre design, markedsføring og andre nyskabelser.

Det viser en ny analyse, som er udarbejdet af Center for Economic and Business Research (CEBR) på Copenhagen Business School (CBS) og Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF).

»Der er en meget tydelig tendens til, at de mest innovative virksomheder også er de mest produktive og dermed konkurrencedygtige,« siger analysechef Rasmus Højbjerg Jacobsen fra CBS, der er en af forfatterne til rapporten »Produktivitetseffekter af flere innovative virksomeder«.

Han tilføjer, at det typisk er store virksomheder med mange højtuddannede, som er særligt innovative. Det er Allan Luplau, der er formand for DJØF Privat, enig i.

»De højtuddannede er ofte så gode til at lave nye forretningsgange og andre fornyelser, at virksomhederne kan spare penge på at ansætte dem. Og her taler vi ikke om Novo Nordisk eller Mærsk. Det er også tilfældet hos rigtigt mange af de mindre virksomheder,« siger Allan Luplau.

Færre virksomheder er innovative

Tæt ved 44 procent af alle danske virksomheder har ifølge undersøgelsen fundet på noget afgørende nyt inden for de seneste tre år og er dermed kåret som innovative. Drivkræfterne bag innovationen er typisk ideer fra medarbejdere, nye behov hos kunderne, nye konkurrenter, mere barsk lovgivning eller ny teknologi og forskning. Antallet af innovative virksomheder er lavere end i 2008, hvor andelen var oppe på 48,4 procent, og det rækker også kun til en placering som nummer 12 blandt europæiske OECD-lande.

Både Sverige, Holland, Tyskland, Finland og andre lande, vi normalt sammenligner os med, har betydeligt flere af de vigtige opfindsomme og nyskabende virksomheder end Danmark, fremgår det. Men regeringen har et mål om, at rykke Danmark op i den europæiske elite for innovative virksomheder.

Industrien er bedst til innovation

Energiselskaber, industrien og virksomheder, som sælger service i form af rådgivning eller konsulentarbejde, er de klart bedste brancher til at øge salg og omsætning med hjælp fra nye produkter. Omvendt ligger bygge- og transportbranchen sammen med vandforsyning og renovation helt i bund som de dårligste til at finde på nye arbejdsgange, nyt design eller andet nyt, som kan sætte skub i salget, fremgår det af rapporten.

»Der er en meget tydelig tendens til, at de mest innovative virksomheder også er de mest produktive og dermed mest konkurrencedygtige. Men vi ved ikke, om de bedste klarer sig godt, fordi de er innovative, eller om de bliver innovative, fordi det går dem godt,« siger Rasmus Højbjerg Jacobsen.

Han tilføjer, at det fortsat er en meget stor del af den samlede produktion i dansk erhvervsliv, der kommer fra gamle produkter, som er mere end tre år gamle. Det er 97 procent af omsætningen, der kommer herfra, mens kun tre procent kommer fra nye produkter.

»Så det er fortsat vigtigt også at have fokus rettet mod, hvordan produktiviteten bliver bedre i den eksisterende produktion. Men der er en klar tendens til, at det er virksomheder, som har mange højtuddannede ansat, der bliver mere innovative. Det er også virksomheder, som har en forsknings- og udviklingsafdeling, der får udviklet flest nye produkter. Det koster selvsagt ressourcer og kræver en virksomhed af en vis størrelse. Derfor er det også sådan, at virksomhederne er mere innovative, jo større de er,« siger Rasmus Højbjerg Jacobsen.

Mange klarer sig godt uden nye ideer

Innovation, opfindsomhed og nye produkter er et nøgleord for mange af erhvervslivets største guldæg. Men langtfra for dem alle.

»For der er også mange små- og mellemstore virksomheder herhjemme, som klarer sig ganske godt og lever stille og roligt uden at opfinde nye produkter hele tiden. For mange små håndværkere og servicevirksomheder er det også ganske svært at gøre tingene på en anden og ny måde. Man får let det indtryk, at hovedparten af dansk erhvervsliv er i direkte konkurrence med Kina. Men sådan er det jo langtfra. Så der er mange virksomheder herhjemme, som slet ikke er presset til hele tiden at være innovative, og som sagtens kan overleve uden at være det. Men samlet set er der alligevel store gevinster at høste for samfundet, hvis danske virksomheder blev bedre til at tænke i nye baner og få nye ideer,« siger Rasmus Højbjerg Jacobsen.