Omstridt lov endeligt vedtaget uden debat

Stort flertal i Folketinget giver Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste udvidede beføjelser uden kontrolmuligheder, som både telebranchen og Dansk Industri har råbt skarpt vagt i gevær overfor.

Foto: Dennis Lehmann. Telebranchen klager over »ekspropriationslignende tilstande«, efter at Folketingets flertal torsdag vedtog at give Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste øget adgang til den danske infrastruktur uden kontrolmuligheder. Arkivfoto: Dennis Lehmann, Scanpix
Læs mere
Fold sammen

Uden nogen debat og med stemmer fra alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet vedtog et stort flertal i Folketinget torsdag eftermiddag at give Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste en række udvidede beføjelser.

Dermed kan Center for Cybersikkerhed (CFCS) fra 1. juli 2016 blandt andet stille krav til teleselskaber og internetudbydere, der ejer vigtig infrastruktur som mobil- og fastnet i Danmark, uden at nogen har mulighed for at kikke CFCS i kortene og kræve forklaringer og aktindsigt. CFCS kan også tvinge teleselskaberne til at vente med at underskrive endelige kontrakter med underleverandører, selv om centeret allerede har deltaget tidligere i kontraktforløbet.

Center for Cybersikkerhed blev oprettet i 2012 som ny, national IT-sikkerhedsmyndighed.

Telebranchen: Ekspropriationslignende indgreb

Det er forsvarsminister Peter Christensen (V), der har genfremsat et lovforslag fra den tidligere regering, dog med den ændring, at CFCS nu skal have en dommerkendelse, hvis centerets medarbejdere vil have adgang til infrastrukturen, hvad der oprindelig ikke var lagt op til. Det blev voldsomt kritiseret af eksperter, borgerrettighedsforkæmpere og telebranchen selv, hvorfor daværende forsvarsminister Nicolai Wammen (S) blev tvunget til at ændre det.

Direktør i brancheforeningen Teleindustrien i Danmark, Jakob Willer, sagde onsdag om den nye lov til Berlingske, at »Folketinget er i gang med at deponere retssikkerheden hos efterretningstjenesten«, og at »vi risikerer ekspropriationslignende indgreb uden at få mulighed for gennemsigtighed« .

Også Dansk Industri kritiserede i skarpe vendinger loven.

»Der har intet ønske været om at lytte til civilsamfundet,« sagde chefkonsulent Henning Mortensen, DI Digital, og understregede, at Danmark går enegang i forhold til nye, fælles EU-regler på området, som der blev enighed om tidligere på ugen.

Center for Cybersikkerhed: Styrket sikkerhed

Center for Cybersikkerhed mener selv, at den nye lov »styrker informationssikkerheden i den danske teleinfrastruktur«.

»Loven indebærer bl.a., at Center for Cybersikkerhed fremover kan stille en række minimumskrav til teleudbydernes informationssikkerhed. Centeret kan desuden påbyde teleudbyderne at medtage bestemte trusler i deres risikovurderinger og gennemføre nærmere bestemte sikkerhedsforanstaltninger af væsentlig samfundsmæssig betydning. Endvidere indebærer loven, at centeret kan føre et mere effektivt tilsyn, herunder i form af inspektionsbesøg, hvor centeret vil kunne konstatere, om teleudbyderne også i praksis lever op til lovens krav,« hedder det i en pressemeddelelse fra CFCS, der mener, at loven »i højere grad tager højde for samfundets afhængighed af telenettet og afspejler det aktuelle trusselsbillede«.

Enhedslisten og Alternativet stemte imod lovforslaget.

Læs mere: Lovforslaget om »Lov om net- og informationssikkerhed« kan læses her (i PDF-format)