Oliens prisfald giver højere global vækst

Den store joker i verdensøkonomien er i øjeblikket olieprisen, og hvis den nuværende trend med lave priser fortsætter, vil væksten blive endnu højere, end hidtil antaget.

Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea. Foto: Nordea. Fold sammen
Læs mere
Det konstaterer cheføkonom Helge Pedersen i Nordea.

- Oliepriserne er faldet betydeligt, og vi ligger nu på en trend, der ikke passer med ovres hovedscenario, men derimod ligger på vores slagtilbud-scenario. Det betyder, at risikoen for vækstscenariet helt klart ligger på opsiden, sagde Helge Pedersen, da han onsdag præsenterede Nordeas nye konjunkturprognose, Økonomisk Perspektiv, for pressen.

- Derfor er olieprisen noget, vi holder meget øje med, for faldet i olieprisen bliver afgørende, tilføjede han.

I Nordeas hovedscenario ligger olieprisen omkring 70 dollar pr. tønde sidst i 2008, mens den i scenariet med faldende oliepriser ligger omkring 40 dollar pr tønde.

Helge Pedersen anførte, at der er flere forklaringer på de lave oliepriser.

Raffinaderierne har undgået store produktionsproblemer, og der er ikke blevet ramt af orkaner i efteråret. Samtidig er vinteren foreløbig meget mild ikke mindst i USA, hvor størstedelen af olien forbruges.

Og sidst men ikke mindst vurderer han, at situationen i Mellemøsten ser meget bedre ud nu, end den gjorde for et år siden.

(RB-Børsen)