Olienedtur øger usikkerhed om APM-fremtid

A.P. Møller-Mærsks kvartalsmeddelelse - med skuffende tal for Maersk Oil - har understreget, at koncernen står over for fire-fem usikre år, indtil det viser sig om koncer­nens store satsning på olie vil lykkes.

Læs mere
Fold sammen

A.P. Møller-Mærsks kvartalsmeddelelse – med skuffende tal for Maersk Oil - har understreget, at koncernen står over for fire-fem usikre år, indtil det viser sig om koncer­nens store satsning på olie vil lykkes. Alene de planlagte årlige anlægsinvesteringer i olie og gas, der skal løftes fra 1-3 mio. US-dollar til 3-5 mia. US-dollar, vil i de kommende fem år modsvare op mod halvdelen af A.P. Møller-Mærsks pengestrøm fra driftsaktiviteter, der i gode år som 2013 kan ligge i niveauet godt 10 mia. USD om året. Den samlede nye anlægsinvestering i olie og gas, der kan nå over 100 mia. kr. samt yderligere investeringer i efterforskning, bli­ver helt afgørende for konglomeratets fremtid.

På den baggrund er der efter offentliggørelsen af kon­cernens gode regnskab for tredje kvartal 2013 kritisk fokus på Maersk Oil, der, som den eneste af kerneaktiviteterne, har skuffet i kvartalet. Det skaber usikkerhed om det am­bitiøse olieprogram, der helst skal køre på skinner frem til 2020, hvor Maersk Oils egen produktion efter planen skal op over 400.000 tønder olie-ækvivalenter om dagen.

Der er et stykke vej til målet. I de første ni måneder af 2013 er opnået 231.000 tønder om dagen - og i tredje kvar­tal 229.000, altså et fald i seneste kvartal. I kvartalsmedde­lelsen har Maersk Oil taget konsekvensen og nedjusteret den forventede produktionsandel i 2013 fra 240-250.000 tønder per dag til 235.000 tønder. Siden 2001 har Mærsks olieproduktion dermed ikke været så lav, som den bliver i 2013. Produktionen bunder ud på et lavere niveau end analytikere og selskabet selv havde ventet. Maersk Oil ven­ter nu et resultat for 2013, der er væsentligt lavere end de 2,4 mia. USD, der blev opnået i 2012.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 37.

Tilmeld dig Økonomisk Ugebrevs gratis nyhedsmail her