Ole Birk Olesen afviser beskyldninger om løgn i postsag

Transportminister afviser at have talt usandt omkring kapitalbehov i PostNord efter massiv kritik fra DF og Socialdemokratiet.

Transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA) . (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017) Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Sagen om krisen i PostNord og transportminister Ole Birk Olesens (LA) ageren tager torsdag eftermiddag en ny drejning.

Ministeren afviser pure at have talt usandt i forbindelse med sagen om PostNord, der onsdag præsenterede en drastisk redningsplan, der kræver en kapitalindsprøjtning på 2,34 milliarder fra den danske og svenske stat.

Tidligere på dagen beskyldtes ministeren for at have talt usandt i forbindelse med et interview, han gav til TV 2 onsdag aften.

I et interviewet onsdag aften slog ministeren fast, at man i møderne op til jul ikke havde diskuteret størrelsen på den kapitalindsprøjtning, PostNord forleden bad om.

»Vi fik lige inden jul besked om, at PostNord måske ville få brug for nogle penge, uden at der blev sat beløb på,« sagde han til TV2.

Det står ifølge Socialdemokratiet og DF i kontrast til, hvad der fremgår af et mødererat fra 19. december, som Berlingske Business er i besiddelse af.

Af referatet fremgår det, at PostNords skrantende økonomi blev diskuteret, og at man i overordnede vendinger diskuterede det milliardhul, som det dansksvenske selskabs nye redningsplan efterlod.

Men nu uddyber Ole Birk Olesen så sin kommentar til TV 2 i en skriftlig kommentar til Berlingske Business.

»Der hævdes nu en modsætning mellem min udtalelse og referatet fra mødet med PostNord. Men som det fremgår af det notat, der blev sendt til ordførerne og pressen i går sammen med referatet af mødet med PostNord d. 19. december, oplyste PostNord de samlede forventede omkostninger ved transformationen,« siger han og uddyber:.

»PostNord satte ikke tal på, hvor meget selskabet mente, at den svenske og den danske stat bør bidrage med, og hvor meget andre kilder forventedes at bidrage med. Det er det spørgsmål, der adresseres i notatet, og det var det, jeg udtalte mig om i går,« siger han.

Ministeren mener, at der blev talt om forskellige muligheder for at finansiere de store omkostninger og altså ikke størelsen på et decideret kapitalindskud.

Af referatet fremgår det, at PostNord-ledelsen oplyste, at hvis transformationen af posten skal gennemføres, ville det medføre et hul i kassen hos Post Danmark på ca. to milliarder svenske kroner i transformationsperioden samt omstruktureringsomkostninger på ca. 3,5 mia. svenske kroner til ansatte på »særlige vilkår«, dvs. i alt omkostninger på cirka 5,5 mia. svenske kroner.

PostNord vil ifølge udkastet til referatet kun kunne stille med de to milliarder svenske kroner, hvilket med lidt hovedregning efterlader en regning på 3,5 milliarder svenske kroner eller 2,7 milliarder danske kroner.

Det fik flere medier og Socialdemokraterne til at konkludere, at ministeren havde talt usandt, når han sagde, at der ikke blev drøftet beløbsstørrelser.

»Der var en forskel mellem de samlede omkostninger og det beløb, virksomheden selv umiddelbart vil kunne finansiere. Denne forskel vil kunne håndteres på forskellig vis - ved træk på kreditfaciliteter, ved at optage nye lån, ved at staten overtager ansvaret for de tidligere tjenestemænd eller ved direkte bidrag fra ejerne,« siger Ole Birk Olesen i den skriftlige kommentar.

Tirsdag træder ordførerne sammen for at drøfte situationen i PostNord.