Offshore-branchen råber på ingeniører

En akut mangel på ingeniører har ramt virksomheder inden for offshore-industrien i hele Europa. Rambøll kunne have ansat yderligere 50 medarbejdere i 2012 i Danmark, men kunne ikke finde dem.

Foto: Jeppe Bjoern Vejloe. Søren Holm Johansen, koncerndirektør i Danmarks største ingeniørvirksomhed, Rambøll, har købt en virksomhed i Tyskland for at råde over de nødvendige kompetencer.
Læs mere
Fold sammen

Det buldrer og brager i Nordsøens undergrund. Vækstraterne inden for offshore-industrien har retning mod skyerne, men det højtflyvende vækstmarked har haft så meget fart på, at netop hastigheden nu udgør den største trussel for yderligere vækst.

For der mangler kvalificeret arbejdskraft. Hele Europa er ved at løbe tør for ingeniører med færdigheder, der matcher offshore-industriens krav. Det har Danmarks største ingeniørvirksomhed Rambøll erfaret.Virksomheden har de seneste år oplevet massiv vækst på både top- og bundlinjen. Så sent som sidste år udvidede Rambøll medarbejderstaben bare i Danmark med 200 faste stillinger, hvilket svarer til en stigning på ni pct. i Danmark. Det tal kunne ifølge koncerndirektør Søren Holm Johansen have været mindst 50 mand højere, hvis koncernen da bare kunne finde de rette ingeniører.For selv om koncernen har oplevet medvind på de fleste forretningsområder, er det særligt energiområdet og ikke mindst offshore der har blæst gang i væksten hos Rambøll de seneste år.Øget global efterspørgsel på energi, fokus på forsyningssikkerhed og ønske om vedvarende energi driver væksten.»Offshore stiller store krav til ingeniørerne og er med til at drive innovation inden for andre ingeniørdiscipliner. Det at eksempelvis etablere en over 100 meter høj vindmølle på 20 meters dybde, stiller betydelige krav til tårnene, fundamenterne og installationerne og bevæger sig på grænsen af, hvad man har gjort før og er enormt komplekst,« forklarer koncerndirektør Søren Holm Johansen.

Problem i hele EU

Knapheden på kvalificeret arbejdskraft er ikke begrænset til Rambøll. I sidste uge offentliggjorde GL Noble Denton, en tysk rådgivningsvirksomhed inden for gas- og olieindustrien, en undersøgelse blandt mere end 400 mennesker i den europæiske energisektor. Blandt de adspurgte sporedes en større bekymring for, at talentmassen inden for energisektoren ganske enkelt ikke er tilstrækkelig stor til at realisere potentialet i blandt andet Nordsøen.

NES Global Talent, der er et af de ledende rekrutteringsbureauer inden for området, har ligeledes været ude og advare om en intens kamp om talenter i løbet af 2013. Alene i Brasilien skønnes det, at der mangler cirka 40.000 ingeniører inden for olie- og gasindustrien.På de hjemlige himmelstrøg har Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) undersøgt behovet for arbejdskraft både aktuelt og på længere sigt i foreningens medlemsvirksomheder. Undersøgelsen viser en akut mangel på 164 medarbejdere inden for miljø-, olie-, gas-, offshore-, anlægs- og jernbaneingeniører.Beregninger foretaget af Øresundskomiteen og Danmarks Statistik viser, at dette medfører en manglende bruttoværditilvækst i Danmark på 193 mio. kr. pr. år. Heraf er 100 mio. kr. tabt eksportværditilvækst.»Der er tale om vækst, som vi simpelthen ikke får som samfund, da vi ikke har de rette folk. Problemet kan virke mindre for en virksomhed, når ordrebogen er fyldt hele tiden, men for samfundet er det uheldigt, da vi så går glip af nye arbejdspladser og den vækst, der følger af dette både i virksomheden og i samfundet,« siger adm. direktør Henrik Garver, FRI.Udfordringen bliver ikke mindre på lang sigt. Inden for fem-ti år er det forventede behov for ingeniører inden for disse områder endnu større, vurderer FRI.»Vi forudser, at det bliver en stor udfordring at lukke hullet, da væksten ikke ser ud til at aftage foreløbig. Tværtimod ser vi en ti-dobling inden for de kommende fem-ti år. Måden, virksomhederne kan løse det på, er at ansætte dygtige udlændinge,« siger Henrik Garver.

Ansatte udefra

Lige præcis den formel tyer Rambøll til i disse tider.

»Vi kan i øjeblikket ikke ansætte så mange, som vi gerne vil på dette område. Derfor har vi blandt andet købt en virksomhed i Tyskland, som også har denne type kompetencer, og udvidet vores afdeling i England. Dermed løses visse opgaver i Tyskland og England, fordi vi ikke kan finde de rette medarbejdere her i landet lige nu,« siger Søren Holm Johansen.Rambøll bruger desuden en hel del interne rokader, hvor ansatte i andre afdelinger bliver rokeret rundt til nye stillinger på offshoreområdet. Det kræver dog en omfattende træning og oplæring at komme op på det niveau og få tillært sig den viden, som det kræver. Ifølge Søren Holm Johansen tager det op til et år at oplære en medarbejder eller en nyuddannet i vækstområderne inden for energi.

Sent i gang

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er den førende leverandør af ingeniører til de danske virksomheder. Universitetet er udmærket klar over den udfordring, som offshoreindustrien står overfor, og arbejder i øjeblikket målrettet for at klæde studerende på til et ingeniørjob inden for off­shore og det maritime område.

Ingrid Marie Vincent Andersen fra DTU Mekanik er med i en større arbejdsgruppe, der er i gang med at skabe uddannelser og forløb, der supporterer regeringens vision omkring det Blå Danmark, der blandt andet indbefatter offshore.Hun erkender, at området ikke har haft tilstrækkeligt fokus og antallet af kandidater er ikke fulgt med efterspørgslen. Ifølge hende har udviklingen været vanskelig at forudse, og samtidig har industrien heller ikke været på forkant ved langt tidligere at adressere problemstillingen.»Der er kommet et gab mellem aftagersiden og uddannelserne. Udviklingen er accelereret og offshore-området er kommet lidt ind som en joker,« siger Ingrid Marie Vincent Andersen.En væsentlig udfordringen er desuden at gøre de studerende opmærksomme på, at hele det maritime område er i vækst og rummer mange muligheder.»Der er masser af gode historier at fortælle, og for mig at se er den maritime branche en af de allermest attraktive brancher for en ingeniør at arbejde i,« forklarer hun.