Østre Landsret slår fast: TDC skal grave for konkurrenter

Østre Landsret har onsdag endelig afgjort, at TDC skal betale for, at kunder hos konkurrerende selskaber får adgang til TDC's net.

Foto: Kim Haugaard

Sagen har været omkring EU-domstolen, der i juni sidste år afgjorde, at TDC har en så dominerende position på det danske marked, at telekoncernen godt kan blive pålagt at efterkomme rimelige anmodninger om adgang til og anvendelse af dele af TDC's kabelnetværk.

Sagen bygger på en afgørelse fra Teleklagenævnet, der har pålagt TDC at etablere bredbåndstilslutning via sit fibernet ved at etablere stikledninger hos slutbrugerne på anmodning fra konkurrerende selskaber. Det vil med andre ord sige, at TDC grundet sin dominerede position skal grave kabler for konkurrenter i visse områder, når disse skal tilsluttes netværket.

Den afgørelse har TDC ønsket kendt ugyldig hos Østre Landsret, mens Teleklagenævnet har krævet frifindelse. Og nu har Østre Landsret altså givet sidstnævnte medhold.

TDC bliver desuden pålagt at betale 200.000 kr. til Teleklagenævnet i sagsomkostninger. Østre Landsret skriver i sin afgørelse, at der ved fastsættelse af beløbet er taget hensyn til sagens omfang. Det gælder blandt andet, at sagen har været omkring EU-domstolen, og at den angår meget store værdier.