Østjydsk Bank reducerede underskuddet markant i 2015

Østjydsk Bank reducerede sidste år sit underskud markant ved at realisere et resultat før skat på minus 20,1 mio. kr., hvor det tilsvarende resultat for 2014 var et underskud på 223,0 mio. kr.

Foto: Lars Rasborg

Ifølge banken med hovedsæde i Mariager er det forbedrede resultat væsentligt påvirket af to modsatrettede forhold, fremgår det af seneste årsregnskab, der er offentliggjort torsdag eftermiddag.


I regnskabet skriver Østjydsk Bank, at resultatet skal ses i lyset af dels indtægter fra salget af to afdelinger og dels nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, domicilejendomme, investeringsejendomme og aktiver i midlertidig besiddelse.


Uanset fortæller bankens ledelse i regnskabet, at den finder det opnåede resultat på minus 20,1 mio. kr. "mindre acceptabelt".

- Resultatet har primært baggrund i store nedskrivninger på bankens udlån i forlængelse af Finanstilsynets inspektion af banken i foråret 2015 og nedskrivninger på investeringsejendomme og aktiver i midlertidig besiddelse i forlængelse af den gennemførte regnskabskontrol i andet halvår 2015, skriver Østjydsk Bank.


Bankens nettorente- og gebyrindtægter er for 2015 opgjort til 138,3 mio. kr. mod 209,2 mio. kr. i 2014, svarende til et fald på 33,9 pct.


De samlede nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgjorde 133,6 mio. kr., hvilket er et fald på 178,8 mio. kr. i forhold til nedskrivningerne i 2014, hvor de samlede nedskrivninger blev på 312,4 mio. kr.


Omregnet til procent af udlåns- og garantimassen er nedskrivningsprocenten i 2015 på 3,9 pct., hvor nedskrivningsprocenten i 2014 var på 6,5 pct.

For regnskabsåret 2016 venter Østjydsk Bank et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i intervallet 45-50 mio. kr.