Østjydsk Bank mangler 132 millioner på kistebunden

Det er svært at læse det ud af fra bankens regnskabsmeddelelse, men Østjydsk Bank mangler stadig 132 millioner kroner for at leve op til Finanstilsynets krav

Foto: Lars Rasborg

De kæmper stadig for overlevelse i Østjydsk Banks hovedkvarter i Mariager.

Som det fremgår af en inspektionsrapport fra Finanstilsynet, der blev offentliggjort sammen med regnskabet for første kvartal tirsdag, så mangler banken stadig 132 millioner kroner på kistebunden for at leve op til tilsynets krav.

Efter sit seneste besøg har Finanstilsynet hævet sit krav til det, der defineres som »egentlig kernekapital« - hvilket er et udtryk for, hvad banken basalt set har på kistebunden i egenkapital efter diverse fradrag.

Tilsynet har efter en gennemgang af bankens bøger fundet frem til, at der er så store risici forbundet med udlånene, at den har hævet kravet til egenkapitalprocenten fra lovens minimumskrav på 4,5 til 9,7 procent af den samlede udlånsmasse.

Det betyder, at banken har en såkaldt underdækning på 4,2 procent - eller hvad der svarer til 132 millioner kroner. Og det er dermed også årsagen til, at banken stadig er »under genopretning«, og dermed er underlagt en række skrappe krav - herunder at den ikke må udbetale udbytte til sine aktionærer eller påtage sig væsentlige nye risici.

At Østjydsk Bank stadig mangler et trecifret millionbeløb på kistebunden er dog sværere at gennemskue ud fra bankens regnskab. Her skriver banken, at den ved udgangen af marts havde en egentlig kernekapitalprocent på 5,5 procent, og dermed en overdækning på én procent.

Banken bemærker ikke, at Finanstilsynet har tilføjet et tillæg til dette krav. Men skriver dog, at den fortsat ikke lever op til tilsynets krav om »kapitalens sammensætning.«

Til Berlingske Business erkender bankdirektør Max Hovedskov, at sammenhængen godt kunne have været skrevet tydeligere i regnskabet.

»Det har jo ikke været tydeligt nok, når ikke du umiddelbart udleder det,« siger han og fortsætter senere:

»Det skal jeg beklage. Det er jo fordi, at i det gamle regi der var vi jo faktisk ude af genopretning, når vi havde en solvens, der var over vores solvensbehov,« siger han.

Efter finanskrisen er der blevet stillet yderligere kapitalkrav til bankerne. Det betyder, at  selvom Østjydsk lever op til Finanstilsynets såkaldte solvenskrav, så bliver den alligevel fældet på kravet til den egentlige kernekapital.

Meget groft sagt er forskellen, at med i basiskapitalen - som solvensen er baseret på - tæller hybridkernekapital i form af ubegrænsede lån og supplerende kernekapital. Mens den egentlige kernekapital kun er egenkapital plus fradrag.

Af både Finanstilsynet og Østjydsk Banks regnskab fremgår dog også, at banken har arbejdet målrettet for at forbedre sin kapitalsituation og nedskrivningerne er faldet markant.