Østjydsk Bank kæmper for livet efter stor nedskrivning - aktien styrtdykker

Østjydsk Bank er blevet pålagt at foretage nedskrivninger på 132 mio. kr. Banken skal senest 10. januar svare på, hvordan den skaffer pengene.

Foto: Lars Rasborg

Østjydsk Bank har siden 1897 betjent lokale kunder.

Men nu er banken med hovedsæde i Mariager ramt af en livstruende krise, efter at den er blevet pålagt at foretage yderligere nedskrivninger på 132 mio. kr. Det bringer bankens kapitalprocent ned på 14,6 pct. mod et individuelt kapitalkrav fra Finanstilsynet på 20,5 pct.

»De nye nedskrivninger relaterer sig primært til bankens store eksponeringer med svaghedstegn, bl.a. som følge af en ændret bonitet og i forbindelse med afvikling af større nødlidende eksponeringer,« skriver Finanstilsynet i en selskabsmeddelelse.

Østjydsk Bank har nu frem til den 10. januar 2018 til at finde ud af, hvordan banken vil leve op til de individuelle kapitalkrav. Aktien i Østjydsk Bank styrtdykker med 41 pct. til 93 øre efter nyheden.

»Det er beklageligt, at banken er kommet i denne situation,« siger bankdirektør Max Hovedskov og fortsætter:

»Vi har de senere år arbejdet målrettet med at afvikle en række nødlidende erhvervsengagementer men må erkende, at det er overordentligt kapitalkrævende at have mange store eksponeringer med svaghedstegn.«

Banken tager nu Finanstilsynets konklusioner til efterretning og arbejder målrettet på at afklare, hvordan den bedst muligt kommer videre. Østjydsk Banks ledelse har således igangsat arbejdet med at udarbejde en genopretningsplan, som kan løse bankens aktuelle kapitaludfordringer

Østjydsk Bank kom ud af årets første seks måneder med et overskud på 3,6 mio. kr. før skat. Men lokalbanken kæmper stadig med en række store nedskrivninger på engagementer fra før finanskrisen.

Johannes Raaballe, der er lektor i økonomi ved Aarhus Universitet, udpegede tidligere i år otte banker, som kunderne bør holde sig væk fra.

Raaballe opgør bankernes sundhedstilstand ved hjælp af det såkaldte »markedsopgjorte solvens« (MSolvens), der er baseret på aktiemarkedsdata, og her var konklusionen klar: Østjydsk Bank var den mest risikable bank blandt de børsnoterede banker i Danmark.

Bankdirektør Max Hovedskov siger til Ritzau Finans, at han tror på en fremtid for banken - men det er Nordnets investeringsøkonom Per Hansen nu ikke så sikker på.

»Det må være svært at finde ny egenkapital. Investorerne skal være forberedte på, at aktierne kun har en meget lille værdi. Spørgsmålet er, om der er nogen, som i jule- og nytårsdagene skal se deres porteføljer igennem for at vurdere boniteten af Østjydsk Bank?,« siger Per Hansen.

I 2011 lykkedes Østjydsk Bank med at gennemføre et aktieudbud med et nettoprovenu på 55 mio. kr til følge. Blot to år senere rejste banken 115 mio. kr. ved endnu en aktieemission. Senest fik Østjydsk Bank en økonomisk indsprøjtning fra investorerne på 158 mio. kr. i 2015.