Ørsted tjente 20,2 milliarder kr. i et stærkt 2017

Den danske energikæmpe Ørsted kom stærkt gennem 2017 med et nettoresultat på 20,2 milliarder kr.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Årsrapporten for 2017 er god læsning for investorerne i energikæmpet Ørsted, der tidligere hed Dong. Regnskabet viser et nettoresultat med et plus på 20,2 mia. kr. Det er omkring syv mia. kr. mere end året før.

Resultatet af driften blev et plus på 22,5 mia. kr. Der er tale om en fremgang i driftsresultatet på 18 pct., og det er det hidtil bedste resultat for selskabet. Ørsted skriver selv, at resultatet mere end levede op til forventningerne ved årets start. Den underliggende vækst var på 56 pct.

Det flotte resultatet er drevet af et stærkt år for Wind Power, hvor driften blev forbedret med 74 pct. til et plus på 20,6 mia. kr.

Årsrapporten lvede op til analytikernes forventningerne, hvilket blandt andet skyldes, at Ørsted kom med en opjustering til forventnignerne for 2017 for nogle uger siden.

Spørgsmålet om Ørsted kan fastholde vindindtjeningen og spørgsmålet om, hvad der kommer til at ske på det amerikanske marked, er nogle af nøglespørgsmålene i årsrapporen fra den store koncern.

»I 2017 tog vi afgørende skridt imod at fuldføre vores strategiske omstilling til et grønt energiselskab. Vi fortsatte udbygningen af vores grønne energiproduktion fra havvind og biomasse, vi solgte vores olie- og gasforretning, og vi traf beslutning om at blive kulfri i 2023,« siger adm. direktør Henrik Poulsen.

»Det blev også året, hvor vi vandt projekter i både Tyskland og Storbritannien, som beviser, at energi fra havvind nu kan bygges billigere end nyopførte kul- og gasfyrede kraftværker,« siger Henrik Poulsen videre.

Ørsted skriver i årsrapporten, at selskabet ændrer praksis omkring forventningerne. Fremover bliver det opgjort på baggrund af partnerskabsaftaler inden for vind, der allerede er indgået. Tidligere blev kommende partnerskabsaftaler, som Ørsted forventer at indgå også medregnet.

Med den nye praksis forventer Ørsted uden nye partnerskabsaftaler et driftsresultat på 12 til 13 mia. kr. i 2018, sammenholdt med 12,7 mia. kr. i 2017.