Ørsted sætter milliardstor elforretning til salg

Danmarks største energiselskab har besluttet at undersøge markedets interesse i at købe selskabets danske eldistributionsforretning, privatkundeforretningen for el og gas samt forretning for udendørsbelysning. Ved Ørsteds generalforsamling i marts var bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen ellers glad for distributionsnettet.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Udsalget fortsætter i den danske energikæmpe Ørsted, der de seneste fem år har solgt forretningsområder for ikke mindre end 25 mia. kr.

I en koncernmeddelelse har Ørsted netop meddelt, at man nu sætter tre forretningsdele til salg i form af den danske eldistributionsforretning, privatkundeforretningen for el og gas samt forretningen for udendørsbelysning. I 2017 udgjorde de tre områder 1,3 milliarder kroner af Ørsteds driftsindtjening og 6,7 milliarder kroner af den investerede kapital.

»Set i lyset af Ørsteds strategiske udvikling i retning mod at blive en globalt førende virksomhed inden for grøn energi, har Ørsteds bestyrelse og koncernledelse foretaget en strategisk gennemgang af koncernens downstream-forretning,« oplyser Ørsted.

Eldistributionsforretningen – i datterselskabet Radius – har cirka en million elnetkunder i Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland. Kunderne forsynes via et elnet på cirka 19.000 km. I privatkundeforretningen sælges el til cirka 733.000 elkunder og gas til cirka 91.000 gaskunder, samt gasfyrsservice til cirka 40.000 kunder.

Over for Ritzau Finans vurderer Sydbank, at salget kan indbringe i omegnen af 10 mia. kr. til Ørsted.

»Ud fra en kuvertberetning for multipler tror jeg, at vi skal kigge på en EV/EBITDA-multipel på mellem 6 og 10, og så er værdien mellem 8 og 13 mia. kr. Jeg vil tro, at det er i det leje, man kan få for det,« siger Ørsted-analytiker hos Sydbank, Morten Imsgard, til Ritzau Finans.

Hyrer storbank til salg

Ifølge Ørsted udgør den danske eldistributions- og privatkundeforretning ikke en afsætningskanal, der kan understøtte koncernens langsigtede, globale vækst inden for vedvarende energi. Selskabets fortsat markante investeringer i grøn energi betyder samtidig, at den danske eldistributions- og privatkundeforretning vil få stadig mindre strategisk og finansiel betydning i forhold til Ørsteds voksende internationale forretning inden for grøn energi.

Forretningen for udendørsbelysning, der ligeledes sættes til salg, driver og vedligeholder cirka 160.000 gadelamper i 15 sjællandske kommuner.

Ørsted har hyret Danske Bank som rådgiver i forbindelse med salgsprocessen. Bestyrelsen forventes at træffe beslutning om et eventuelt salg af disse forretningsområder inden udgangen af første halvår 2019.

Eldistributionsnettet kan være et attraktivt aktiv for tålmodige investorer som for eksempel pensionskasser eller infrastrukturfonde. Med den forventede elektrificering af energiforbruget er der også udsigt til, at nettet vil blive brugt endnu mere, så det kan give god mening for tålmodige penge at se på aktiverne.

Andre oplagte købere vil være de andelsejede energiselskaber. Her står særligt SEAS-NVE i en spændende position, fordi man ret beset ejer det resterende elnet på Sjælland, men også fordi selskabet er den næststørste aktionær i Ørsted. SEAS-NVE vil kunne bruge denne aktiepost til enten direkte eller indirekte at betale for distributionsnettet.

Ny lyd fra Ørsted

Spørgsmålet om Ørsteds ejerskab af det danske distributionsnet har længe floreret i energikredse. Berlingske har ved flere lejligheder haft muligheden for at diskutere emnet med såvel topchef Henrik Poulsen som bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen. I forbindelse med Ørsteds generalforsamling i marts kom emnet også på bordet, og her sagde Thomas Thune Andersen, at distributionsnettet i Danmark havde stor strategisk værdi for Ørsted.

»Vi synes, der er en stor værdi. I sig selv er den danske forretning ikke ubetydelig, og vi har en stor, stor kundebase i Danmark – vi leverer i runde tal en tredjedel af den varme og elektricitet, som bliver brugt i Danmark. Jeg synes også, det er en forretning, som er med til at vise, hvordan man kan lave denne energitransformation, som vi gerne vil,« sagde Thomas Thune Andersen.

»Vi tror på energitransformationen, og vi tror, vi kan udvikle andre ting. Og der synes vi, det er en meget naturlig del af forretningen. Så kan man spole fem år frem i tiden og se, om det åbner op for at se visse ting på andre måder, men det er ikke en del af den korte- eller mellemsigtede strategi.«

Frasalg efter frasalg

Dagens nyhed kommer efter en årrække, hvor Ørsteds topchef, Henrik Poulsen, har frasolgt stort og småt fra det DONG Energy, som han overtog styringen af i 2012. Væk er olie- og gasforretningen, landvindmøller, gaskraftværker, vandkraftværker og rørledninger, så Ørsted nu fokuserer benhårdt på den danske lukrative forretning for havvindmøller - med biomasseværker på andenviolin. Sammenlagt har Ørsted frasogt aktiver for 25 mia. kr., siden Henrik Poulsen overtog styringen af energiselskabet.

Hvis det lykkes Ørsted at sælge sit distributionsnet i Danmark, vil man på mange havde solgt den arv, som det gamle DONG Energy byggede på. I oktober 2015 talte med Berlingske Business Magasin med Henrik Poulsen om arven fra den danske infrastruktur, og her sagde Poulsen:

»Jeg synes, den betyder meget. Man skal som koncern passe på med bare at kappe sine rødder. Vi er en dansk virksomhed, og vi er vokset ud af den danske energisektor - det er vores arv, og det er vores rødder, og det er også det, du med et fancy begreb vil kalde vores license to operate,« sagde han.

Ørsted fastholder forventningerne til regnskabsåret 2018.

I grafikken nedenfor kan du se Ørsteds mange frasalg