Ørsted opjusterer efter frasalg af verdens største vindmøllepark

Energiselskabet Ørsted har netop udsendt sit regnskab for årets første ni måneder. Desuden har man frasolgt halvdelen af det, der skal blive verdens største havvindmøllepark, Walney Extension, og derfor opjusterer selskabet også sine resultatforventninger til hele 2017.

Foto: Mads Claus Rasmussen.
Læs mere
Fold sammen

DONG Energy har heddet Ørsted i to dage, og man må spørge sig selv, om det nye navn bringer held. I hvert fald er Ørsted kommet godt fra start, for energikoncernen har netop meddelt, at man opjusterer forventningerne til året 2017: Før regnede man med et EBITDA landede på 17-19 mia. kr., men det har man nu givet et nøk op til 19-21 mia. kr.

Opjusteringen kommer, efter Ørsted har frasolgt halvdelen af sin havvindmøllepark Walney Extension til PKA og PFA. Frasalget var ventet, men betalingerne for parken falder sådan, at Ørsted får mere end forventet i kassen i 2017. Prisen for havvindparken er i omegnen af 17 mia. kr., og for PFAs vedkommende er det den største enkeltinvestering i det ellers store pensionsselskabs historie.

»Vi er glade for at byde de to danske pensionsselskaber velkommen som medejere af Walney Extension. Vi har allerede et stærkt partnerskab med PKA om tre andre havvindmølleparker, og vi ser frem til at opbygge et lige så langvarigt partnerskab med PFA om det, der bliver verdens største havvindmøllepark, når den står færdig,« siger adm. direktør i Ørsted, Henrik Poulsen.

PFAs adm. direktør, Allan Polack, siger i en pressemeddelelse:

»Med investeringen tager vi endnu et skridt ind på markedet for vedvarende energi, der aktivt bidrager til den grønne omstilling. Vi er stolte over, at gøre det sammen med Ørsted som partner, der er absolut førende på området, og som har opbygget stor ekspertise i at etablere velfungerende havvindmølleparker. Investeringen passer optimalt ind i vores strategiske fokus på alternative investeringer, som kan bidrage til at give vores kunder gode og stabile langsigtede afkast,« siger Allan Polack.

Frasalget af Walney Extension har også gjort, at Ørsted har udsendt sit regnskab for årets ni første måneder en dag før tid. Her kan man læse, at såvel Ørsteds driftsresultat såvel som resultat før skat ligger et stykke under den samme periode i 2016, men det skyldes hovedsageligt, at 2016 havde mange, store engangposter strøet ud over året, som blandt andet relaterede sig til genforhandlinger af gaskontrakter. Derfor er de to år indbyrdes vanskellige at sammenligne. Det underliggende driftsresultat renset for engangsposter viser dog en vækst på 11 pct.

Ørsted har igennem flere år været i gang med en ganske voldsom omstilling væk fra fossil energi over imød vedvarende energi. Kulkraftværker er blevet til biomasseværker, gaskraftværker er blevet solgt, og så opfører selskabet store mængder havvind. For første gang sætter den gamle DONG-koncern nu tal på, hvor stor en del af selskabets el- og varmeproduktion, der vil være grøn i år 2023:

»Salget af vores olie- og gasforretning til INEOS var en milepæl i vores strategiske transformation fra sort til grøn energi. Vores vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Vi forventer, at over 95 pct. af den el og varme, vi producerer i 2023, vil være grøn,« skriver Henrik Poulsen i forbindelse med regnskabet.

Med frasalget af Walney Extension mangler Ørsted kun at frasælge ejerandele i to af deres havvindmølleparker, der skal opføres frem mod 2020. Selskabet har allerede aftalt med Global Infrastructure Partners, at de køber en del af Borkum Riffgrund 2 i Tyskland, men en leverandørkonkurs har forsinket dette frasalg, skriver Ørsted. Energiselskabet regner dog stadig med at afhænde halvdelen af parken i løbet af 2017.

Det helt store dyr i åbenbaringen er dog Hornsea 1-parken, der er på vanvittige 1.200MW. Parken skal først stå færdig i 2020, og investeringsbanken Macquarie forventer, at Ørsted kan frasælge halvdelen af parken for 30 mia. kr. Efter regnskabet talte Business.dk med Ørsteds finansdirektør, Marianne Wiinholt, og hun forklarede, at interessen er ganske stor for de store havvindparker.

»Vi oplever en meget stor interesse. Der er en række investorer, som ser det som meget, meget attraktive aktiver at investere i med attraktive og langsigtede afkast. Så vi ser, at appetitten på den her type aktiver er så stor, som den nogensinde har været,« siger hun

ECB rasler alligevel med at tilbagerulle QE, og der kan måske også komme en rentestigning. Ser I attraktiviteten af jeres aktiver falde, hvis der kommer højere rente?

»Det er klart, at det er noget, der påvirker. Vores aktiver i Storbritannien er inflationsregulerede, så vi har noget afdækning dér, og egentlig er vi meget, meget fortrøstningsfulde omkring frasalgene.«

Det er indtil videre uklart, om Ørsted vil fortsætte sin strategi med at frasælge ejerandele i vindparker for de parker, som man skal opføre på den anden side af 2020. Det drejer sig indtil videre om tre tyske, to hollandske og ét britisk projekt, der dog udgør et pipeline på omkring 3.500MW til sammen.

Ørsted-aktien falder dog omkring to pct. af annonceringen af frasalget af Walney Extension.