Ørefigen til bestyrelsen hos rig Tryg-ejer

Bestyrelsen i TryghedsGruppen forsøgte mandag på et ekstraordinært møde at ændre proceduren til bestyrelsesvalg, men baglandet gik imod forslaget og nedstemte det. Andre vedtægtsændringer blev gennemført.

Bestyrelsen i TryghedsGruppen anført af formand Jørgen Huno Rasmussen (i midten) fik mandag nedstemt omstridt forslag. Til højre sidder Jens Bigum, formand for repræsentantskabet, og til venstre Søren Kristiansen, adm. direktør i Tryghedsgruppen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Skipper
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Bestyrelsen i TryghedsGruppen, der er hovedaktionær i forsikringsselskabet Tryg og har en formue på omkring 32 mia. kr., må efter mandagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde konstatere, at der ikke er den udbredte enighed i repræsentantskabet, som bestyrelsen kunne ønske.

Således fik bestyrelsen anført af formand Jørgen Huno Rasmussen nedstemt et omstridt forslag om at ændre proceduren til bestyrelsesvalg. Bestyrelsen havde på baggrund af arbejdet i en arbejdsgruppe foreslået, at hver repræsentant fremover skal afgive lige så mange stemmer, som det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

Som Berlingske Business beskrev mandag, mødte forslaget modstand fra flere i repræsentantskabet, der mente, at forslaget ville give al magten til et snævert flertal. Det skyldes, at et flertal med bare én persons overvægt ville kunne bestemme samtlige bestyrelsesmedlemmer.

En af kritikerne var repræsentantskabsmedlem Lars Bo Langsted, der er professor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Han havde sat et andet forslag på dagsordenen, nemlig indførelse af den såkaldte prioriteringsmetode (læs forklaring af metoden nederst i artiklen).

Ifølge Lars Bo Langsted er denne metode mere demokratisk, fordi den tilgodeser et meget stort mindretal, men stadig ikke giver et meget lille flertal indflydelse.

Også dette forslag fik dog - ligesom bestyrelsens forslag - ikke det fornødne antal stemmer (to tredjedele) til at blive vedtaget på mandagens repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsesformand Jørgen Huno Rasmussen afviste på et efterfølgende pressemøde at oplyse, hvor mange der havde stemt henholdsvis for og imod på de to forslag. Både Jørgen Huno Rasmussen og formand for repræsentantskabet, Jens Bigum, kunne heller ikke erindre, hvilket af de to forslag, der modtog størst opbakning.

Flere medlemmer af repræsentantskabet har dog bekræftet over for Berlingske Business, at der var flere, der stemte imod bestyrelsens forslag, end der stemte imod Lars Bo Langsteds forslag.

Repræsentantskabsmedlemmer talte efterfølgende om, at mandagens afstemning trods alt måtte sende nogle signaler til bestyrelsen. Flere repræsentanter føler, at bestyrelsen med sit forslag forsøgte at indskrænke magten, så mindretallet står uden indflydelse.

Jørgen Huno Rasmussen sagde på det efterfølgende møde, at afstemningsresultaterne ikke har givet bestyrelsen anledning til at genoverveje, hvilke forslag, som ikke tilgodeser et stort mindretal, bestyrelsen fremover kan fremsætte.

»Nej, for vores oplevelse er, at der ikke er nogen konkrete mindretal med fastlåste grupper, som er i opposition til flertallet. Det kan vi ikke få øje på, at der er længere, og derfor ser vi ikke noget behov for en egentlig mindretalsbeskyttelse som sådan,« sagde Jørgen Huno Rasmussen.

Men siden Lars Bo Langsted og en række andre støtter op om et forslag om at indføre prioriteringsmetoden, så må det jo være, fordi de ser et behov for at tilgodese et stort mindretal. Hvordan forholder bestyrelsen sig til det?

»Der er jo forskellige syn, og det er der også i vores repræsentantskab, og det brydes på kryds og tværs. For enhver afstemningsmetode er der fordele og ulemper, og det har man så diskuteret åbent og taget en afstemning om, og så er den ikke længere,« sagde Jørgen Huno Rasmussen.

Det 70 mand store repræsentantskab, hvor 65 var tilstede mandag enten fysisk eller ved fuldmagt, gennemførte dog andre ændringer på mandagens møde. Bestemmelsen om, at repræsentanterne skal udtræde af repræsentantskabet, når de fylder 70 år, blev ophævet.

Valgperioden for repræsentantskabets formand og næstformand ændres fra et til to år. Kandidater til valg til bestyrelsen skal fremover melde deres kandidatur 14 dage før valget. Honoraret til repræsentantskabets formand hæves fra 30.000 kr. til 50.000 kr. om året.

Honorarer i repræsentantskab og bestyrelse indeksreguleres fremover. Og så skal der fremover gælde en 12-årig åremålsbestemmelse for bestyrelsesmedlemmerne.

Forklaring af prioriteringsmetoden:

Prioriteringsmetoden betyder, at der udregnes et fordelingstal, der findes ved at tage det samlede antal godkendte stemmesedler og dividere med antal bestyrelsesposter på valg. Dette fordelingstal svarer til det antal stemmer, man skal opnå for at blive valgt.

Hver repræsentant skal så prioritere de personer, som repræsentanten stemmer på. Herefter foretages en optælling af, hvor mange 1. prioritetsstemmer hver enkelt kandidat har opnået. Kandidater, der opnår flere stemmer end fordelingstallet, er valgt ind. Såfremt der ikke er fundet de fornødne kandidater, optælles 2. prioritetsstemmerne, som tillægges de opnåede 1. prioritetsstemmer. Kandidater, der nu opnår flere stemmer end fordelingstallet, er valgt ind, og sådan fortsætter man, til de fornødne bestyrelsesmedlemmer er fundet.