Ønskes: Ekstra Storebæltsforbindelse over Samsø

Danmark er sårbart, hvis den eksisterende forbindelse mellem Sjælland og Fyn lammes en længere periode.

Derfor ønsker Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, en ekstra forbindelse over Storebælt og et parallelt motorvejssystem - det såkaldte dobbelte H. Det skriver erhvervsportalen Idag.dk.

- Regeringens infrastrukturkommission bør indtænke mulighederne for det dobbelte H, som eksempelvis sikrer, at infrastrukturen i Danmark ikke bryder sammen, hvis Storebæltsforbindelsen sættes ud af kraft i en uge. Derfor bør der skabes en to-strenget infrastruktur alle væsentlige steder. Det indebærer eksempelvis også en parallel Storebæltsforbindelse, der eventuelt kan lægges fra Kalundborg over Samsø til Århus, siger FRIs analysechef Henrik Garver.

Transportminister Flemming Hansen (C) har allerede skudt et forslag om parallelle motorveje - frem for en udbygning af de eksisterende - ned.

Men Henrik Garver peger eksempelvis på, at erhvervsudviklingen gør parallelmotorveje nødvendige. Det er sket med de tre ringveje omkring København - og noget tilsvarende kunne ske i dele af Østjylland, hvor en dobbeltinfrastruktur ville have et langt større erhvervspotentiale.

- Vi skal have et dobbelt H i hele landet, i stedet for alene at udvide det eksisterende net. En udvidelse skaber ikke samme mulighed for udvikling af Danmark som vidensamfund, siger Henrik Garver, der mener, at danske politikere tænker i for traditionelle baner, når det gælder udviklingen af infrastukturen:

- De tænker for meget på økonomien her og nu frem for i langsigtede visioner. Det tager 10-15 år at gennemføre store anlægsprojekter, og det alene nødvendiggør at tage de langsigtede briller i brug, siger han.

Kilde: Idag.dk