Øget risiko ved udenlandske salgsagenter

Agenter. En netop ikrafttrådt EU-regel siger, at en eksportør, der ryger i totterne på sin salgsagent i et andet EU-land, kan blive henvist til domstolene i agentens hjemland. Dét kan blive dyrt. Er det i Rumænien eller Bulgarien, kan det ligefrem være risikabelt, mener Dansk Erhverv.

Danske handelsmænd, som overvejer at fyre deres salgs-agent i Frankrig eller Øst-europa, risikerer fremover at komme på økonomisk glatis.

Er der ikke aftalt noget om "værneting" (hvilket lands domstol, der skal gælde) eller valgt dansk lov i agentkontrakten kan salgsagenten kræve, at konflikten bliver afgjort af domstolene i hans hjemland.

Det fremgår af EU's nye domsforordning, der bestemmer hvilket lands domstol, der skal løse en given konflikt, og som Danmark netop har tiltrådt per 1. juli i år.

- Dét kan meget vel ende med at blive meget dyrere end påregnet, påpeger advokat Sven Petersen fra Dansk Erhverv.

Han anbefaler derfor danske eksportvirksomheder at få aftalt med deres udenlandske agent, at konflikter skal løses i Danmark.

- Det er jo ikke så sjovt at blive sagsøgt på udebane, det er mere besværligt, du skal have en udenlandsk advokat, og det bliver dyrt. Det kan også komme til at koste mere i godtgørelse til handelsagenten, siger Sven Petersen, der understreger, at den danske eksportør skal huske at aftale dansk værneting i kontrakten

Er agenten fra Frankrig kan den danske eksportvirksomhed risikere at skulle betale dobbelt så høje godtgørelser ved hans fratræden. To års fortjeneste i stedet for ét års fortjeneste, som er praksis herhjemme efter lov om handelsagenter.

Forskellige godtgørelserDe EU-baserede regler om handelsagenter lader det være op til de enkelte EU-lande at bestemme, hvor store godtgørelser fyrede salgsagenter kan kræve.

Bor agenten i Rumænien eller Bulgarien er det uvist, hvor meget godtgørelse den danske eksportør skal af med, for disse lande er så nye medlemmer af EU, at retstilstanden er meget usikker og famlende.

Men det er ganske sikkert, at virksomheden vil lide både et økonomisk tab og et retstab De lokale domstole kan være partiske, siger Sven Petersen og henviser til landenes velkendte problemer med korruption.

Herhjemme verserer der ofte konflikter mellem agenter og deres partnere ved Sø- og Handelsretten.

Typisk går uenighederne på, hvorvidt agenten kan få godtgørelse, og hvor meget han i givet fald kan få.

EU-reglerne giver agenten en godtgørelse, fordi agenturgiver eller eksportøren typisk bagefter kan tjene på den markedsføring og dét salg, agenten har foretaget i sit marked.

Alligevel bliver danske eksportører meget ofte over-raskede over, hvor dyrt det kan være at skille sig af med en handelsagent, fortæller advokat Wivi Larsen fra advokat-kæden, Ret og Råd i Glostrup.

Hun må med jævne mellemrum forklare sine klienter, at reglerne i loven om handelsagenter, som er EU-baseret, som regel giver den fyrede agent ret til en godtgørelse.

- Virksomheder føler sig tit dårligt behandlet, når de opsiger samarbejdet med deres agent. De ved ikke, at agenten er meget bedre stillet end en forhandler, fordi han skal have en godtgørelse på op til et års fortjeneste, forklarer advokat Wivi H. Larsen.

Med de ny regler fra 1. juli 2007 bliver det endnu vigtigere at være opmærksom på, hvad man aftaler med sin salgsagent i udlandet, både med opsigelse, godtgørelse, lovvalg og værneting.