Øget forskning skal løfte byggeriet

Læs mere
Fold sammen
Med Center for Ledelse i Byggeriet har Fonden Realdania iværksat et forskningscenter, som skal udvikle ny viden om de ledelsesmæssige udfordringer, der gør sig gældende i byggesektoren. Målet er at skabe det videnmæssige fundament, der kan lægge grunden til den nødvendige strategiske indsats for udvikling af den danske byggesektor.

Center for Ledelse i Byggeriet vil som noget nyt studere de ledelsesmæssige problemstillinger i byggeriet ud fra et samfundsvidenskabeligt udgangspunkt. Målet er at skabe et paradigmeskift for ledelsesforskningen i dansk byggeri ved at introducere nye faglige discipliner, nye forskningsinstitutioner og nye forskere til de eksisterende forskningsnetværk på området.

Forskningsindsatsen vil blive fordelt på en række emner, der ud fra forskellige perspektiver berører ledelsesmæssige problemstillinger. Det gælder blandt andet roller og identiteter blandt byggesektorens aktører, innovation i byggesektoren, økonomiens betydning, viden og læring i virksomhederne, samt nye organisationsmodeller.

Centret bliver et "forskningscenter uden mure". Det består således af et netværk af forskere fra flere forskellige danske og internationale forskningsinstitutioner. Ledelsesmæssigt og administrativt vil centret have centrum på CBS Handelshøjskolen i København.

Samarbejde

Alle centrets projekter kommer til at foregå i samarbejde mellem forskere og virksomheder i byggesektoren. Ambitionen er på den måde at skabe forskning ud fra et realistisk syn på sektoren med dens indbyggede kompleksitet og usikkerhed.

Forskningen skal på den måde gør os klogere på, hvordan det bliver muligt at handle rationelt og effektivt under disse ofte ufuldkomne vilkår.

- Problemerne i byggesektoren er for så vidt tydelige for alle. Flere analyser peger på, at produktiviteten, kvaliteten og ledelseskraften skal styrkes. De efterhånden gammelkendte problemer med ringe produktivitetsudvikling, kvalitetsbrister og manglende indtjening kræver, at vi forsøger at tænke anderledes. Med Center for Ledelse i Byggeriet ønsker vi at skabe den nye viden, som kan genformulere dagsordnerne for sektorens udvikling, konstaterer direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

Kristian Kreiner, professor ved CBS Handelshøjskolen i København, bliver leder af forskningscentret, der etableres for en 5-årig periode, 2005-2009.

Fonden Realdania bidrager med 25 mio. kr. til centrets forskning. Hertil kommer et beløb i samme størrelsesorden fra de deltagende virksomheder og forskningsinstitutioner. krone