Øgede omkostninger giver Fast Ejendom stor resultatnedgang

Fast Ejendom Danmark kunne i tredje kvartal notere sig en ganske betydelig resultatnedgang, idet større omkostninger ramte bundlinjen.

Læs mere
Fold sammen

Ejendomsselskabet noterede samtidig et lille fald i lejeindtægterne, der dykkede til 19,8 mio. kr. i tredje kvartal fra 21,0 mio. kr. i den tilsvarende periode af 2015.

De faste driftsomkostninger steg til 23,7 mio. kr. ved udgangen af tredje kvartal fra 19,4 mio. kr. ved udgangen af samme periode sidste år.

- De forøgede driftsomkostninger hidrører primært fra ekstraordinært store omkostninger til istandsættelse af lejemål i forbindelse med opgradering og udlejning primært på ejendommene Kærup Industrivej 1, Ringested, Baltorpvej 154-156, Ballerup, og Sletvej 1, Tranbjerg, skriver Fast Ejendom Danmark i regnskabet.

Det betød, at driftsresultatet (EBIT) faldt til 10,6 mio. kr. fra 11,8 mio. kr. i tredje kvartal 2015, mens nettooverskuddet dykkede til 6,2 mio. kr. fra 9,5 mio. kr. et år tidligere.

Nedgangen er dog indregnet i forventningerne, og Fast Ejendom Danmark fastholder sin prognose for hele 2016 om et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 40 mio. kr.

Efter årets første ni måneder har selskabet noteret 28,5 mio. kr. ud for den post.