Øerne avler kreative iværksættere

Ude på de danske øer oplever iværksættere, hvordan kreativitet og innovative tanker opstår af nødvendighed. De tvinges til at opfinde deres egen arbejdsplads. På Skarø udviklede isproduktion i familiens køkken sig til et eventyr hos Singapore Airlines.

Graver og kirketjener i Skarø Kirke Britta Tarp finder ro og fred til at tænke kreative tanker i sit liv på den sydfynske ø Skarø. Det har givet hende overskud til at producere is, som blandt andet Singapore Airlines er aftager af. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker

Britta Tarp skulle lige klare en bisættelse. Til hverdag er hun graver og kirketjener i Skarø Kirke, men når hun ikke passer kirkegården på den sydfynske ø, producerer hun is til Singapores største flyselskab, Singapore Airlines. Sidste år var hun nødt til at kvitte sit fjerde hverv som havnefoged, fordi hende og ægtefællens firma, Is fra Skarø, som det hedder, ikke kunne følge med efterspørgslen. Tidligere på året var de endda nødt til at takke nej til store amerikanske kunder, som ønskede at forhandle isen.

Det var faktisk slet ikke meningen, at ægteparret skulle etablere egen virksomhed, da de flyttede til Skarø i 2000. Men da Britta i 2005 på hyggeplan begyndte at producere is til øens café hjemme i sit eget køkken, flød henvendelserne lige pludselig ind. Cafeerne inde på fastlandet havde smagt isen og ville gerne forhandle den. Så året efter rev ægteparret halvdelen af deres stuehus ned. De skulle bruge pladsen til produktion. Siden er isproduktionen vokset, og i dag leverer de is til hele Danmark, Nordtyskland og, ja; Singapore Airlines.

Det havde ikke været muligt at skabe samme type virksomhed inde på fastlandet, fortæller Britta. For ude på øerne finder øboerne ifølge hende ro og fred til at tænke anderledes, kreative tanker.

»Jeg tror, at innovation opstår efter behov. Når der opstår en forretning eller en virksomhed herude, er det fordi, der er behov for beskæftigelse,« siger hun.

Hvis ægteparret stadig boede inden på fastlandet, havde det aldrig været nødvendigt at skabe deres eget.

Fragter iværksættere til småøerne

Det er færgens sejltider, der afgør, hvornår øboerne kan besøge fastlandet. Og selv om færgepersonalet ofte venter lidt længere i havnen, hvis posten eller pendleren skal nå med, er der alligevel flere øboer, der beslutter sig for at blive på fastlandet.

Dorthe Winther, der er formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, fortæller, at småøerne ganske rigtigt kæmper med det faldende indbyggertal. Men når der endelig flytter nye til øen, stiger iværksætteraktiviteten faktisk.

»Mange af de tilflyttere, vi får ude på øerne, forventer ikke, at der er noget job, der venter på dem. De kan godt se, at de selv er nødt til at opfinde deres eget arbejde,« siger Dorthe Winther.

Men tilflytterne skal ikke forvente, at ideerne om at skabe deres egen virksomhed kommer strømmende, når de flytter ud på de danske øer. Det kræver, at man har nogle forholdsvis konkrete ideer og iværksætter-drømme med sig, inden man stiger ombord på færgen.

Afgrænsninger styrker kreativitet

Ude midt i Storebælt ligger Omø, hvor ø-filosoffen Jørgen Rasmussen trasker rundt og filosoferer om livet i det danske ørige. Han er ikke i tvivl. Kreativitet stiger, når man befinder sig på en ø. Herude danner øens kystlinje en helt naturlig afgrænset ramme. Ikke begrænset, men en afgrænset og overskuelig ramme.

»Kreativiteten opstår, når man skaber nogle rum på øerne, hvor der er synlige grænser. Det har nutidsmennesket i en urbaniseret verden med 140 i timen på motorvejen brug for. Alting er blevet grænseløst,« siger Jørgen Rasmussen.

Han mener, at øerne bør gøre mere for at profilere sig som et rum, der kan generere kreativitet og iværksætteri.

Jørgen Rasmussen forklarer, at det afgrænsede rum på øerne lettere skaber identitet og dannelse, fordi øboerne i højere grad kan forstå sig selv som en del af et synligt fællesskab.

»Det skaber en kulturel fortætning, når øboerne ser sig selv i et fællesskab og begynder at samarbejde med andre mennesker, de ellers aldrig ville samarbejde med på fastlandet. De opdager, at tingene bliver gjort. Der er ikke så langt fra idé til handling til betydning på en ø,« siger filosoffen.

Han mener, at det kan smitte af på iværksætterånden, hvis man bruger de danske øer som eksperimentarier til skabe nogle kreative rum.

Det gør man faktisk allerede på den lollandske ø Vejrø i Smålandsfarvandet. Tilbage i 2005 købte Saxo Bank-ejeren Kim Fournais øen, der på det tidspunkt var en losseplads, og omdannede den til et ferieparadis, hvor blandt andet virksomheder med sine ansatte kan tage ud at slappe af eller udtænke kreative forretningsplaner i afgrænsede omgivelser.

Flytter aldrig hjertet i virksomheden

Men det er ikke kun kreativiteten, der blomstrer ude på de danske øer. Den idylliske historie om den lille virksomhed midt ude i havet tiltrækker købelystne kunder.

Det oplever man hos Læsø Salt, fortæller direktør Bent Hestehaven. Han var egentlig gået på pension efter 25 år i øens lokale bank, men så opfordrede en bekendt ham til at blive direktør i firmaet, der leverer salt til hele Danmark og snart indtager det svenske og norske marked. I februar 2011 satte han sig i direktørstolen, og ligesom firmaet forlader den aldrig Læsø.

»Man kunne i teorien godt fragte vandet ind til fastlandet og syde salten, men den gode historie hører sammen med produktet,« siger han.

Den samme fornemmelse hersker på Skarø, hvor Britta snart skal i gang med dagens produktudvikling.

Den Blå Planet på Amager kontaktede tidligere på året isproducenterne for at høre, om de mon ville udvikle nogle særlige børneis. Det sagde Britta ja til, men produktionskøkkenet i det halve stuehus er blevet for småt, så over vinteren udvider ægteparret virksomheden på Skarø.

Britta pruster ud og fortæller, at hvis virksomheden en dag bliver for stor, forlader den måske øen.

»Det kan være, at det bliver nødvendigt at flytte dele af virksomheden ind til Fyn, hvis logistikproblemerne bliver for store. Men den kreative del af udviklingen forlader aldrig Skarø. Det ville være ligesom at flytte hjertet af virksomheden.«